Lisbeth Højer (t.v.) og Dorit Simonsen (t.h.) har lagt kimen til en ny kultur mod omsorgstræthed blandt medarbejderne på Strandbakkehuset. Foto: Børne- og ungehospice Strandbakkehuset
Lisbeth Højer (t.v.) og Dorit Simonsen (t.h.) har lagt kimen til en ny kultur mod omsorgstræthed blandt medarbejderne på Strandbakkehuset. Foto: Børne- og ungehospice Strandbakkehuset

Resultaterne er et par blandt flere i en ny evaluering af "Omsorg i balance"-forløbet for medarbejderne på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. 

Ca. 20 % af de indlagte børn og unge afslutter livet på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset, og da det åbnede for et par år siden, stillede hospiceleder Dorit Simonsen på Strandbakkehuset sig selv spørgsmålet:

Hvordan forebygger man, at medarbejdere bliver ramt af omsorgstræthed?

Sammen med afdelingsleder Lisbeth Højer satte hun derfor gang i et intensivt toårigt forløb med det formål at skabe "Omsorg i balance" og dermed en bæredygtig organisation.

"Omsorg i balance"-forløbet sætter fokus på, at evnen til medfølelse og til at yde omsorg ikke er en uudtømmelig kilde, men en kilde som skal næres. Forløbet har fokus på at udvikle og understøtte medfølelse som en buffer mod omsorgstræthed.

- Medarbejderne og ledelsen har fået et fælles sprog til at forstå og italesætte, hvad der sker med dem i arbejdet med de indlagte familier. Samtidig er der blevet skabt en kultur med plads til sårbarhed og fokus på psykologisk tryghed, fortæller evaluatorerne fra DEFACTUM Lise Marie Witt Udsen og Signe Thrane. De fortsætter:

- Medarbejderne har lært at passe på sig selv ved at tage tid til regenerering i løbet af arbejdsdagen og værne om deres overskud og nærvær til gavn for de indlagte familier.

Både ledelse og alle medarbejdere på Strandbakkehuset har været med i forløbet.

Bensaid Vincent Jlil har styret Strandbakkehuset gennem forløbet, og over de to år med "Omsorg i balance"-forløbet har medarbejderne og ledelsen fået forskellige redskaber til at håndtere den lidelse, som de møder i arbejdet med de indlagte børn og deres familier.

Strandbakkehuset har med "Omsorg i balance"-forløbet skabt et fundament, men det kræver en vedvarende indsats at fastholde "Omsorg i balance" i organisationen.

- Vi håber, at Strandbakkehusets erfaringer kan bruges som input til samfundsproblematik­ken om medarbejdere i omsorgsfag, der bliver ramt af omsorgstræthed, afslutter Lise Marie Witt Udsen og Signe Thrane.

Læs flere resultater fra evalueringen af forløbet her

Lise Marie Witt Udsen
Tlf.: 2499 7787
Mail: lisuds@rm.dk