Tagterrasse med træningsmuligheder og blødt underlag hos Neurorehabilitering Midt, Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland.
Tagterrasse med træningsmuligheder og blødt underlag hos Neurorehabilitering Midt, Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland. Foto: Specialområde Hjerneskade

Neurorehabilitering Midt åbnede i Hammel for to år siden, og byggeriet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og Regionsrådet i Region Midtjylland. Bygningen og de tilhørende udearealer er udformet med afsæt i den nyeste viden om arkitekturs betydning for velvære og helbredelse. Her er rehabilitering tænkt ind i rammerne gennem naturlige trænings­muligheder både inde og ude med integrerede pejlemærker og regulering af sansestimuli i form af lyddæmpning, lys, naturfarver, adgang til natur, sansehave, tagterrasse osv.

- Evalueringen viser, at borgerne har bedre mulighed for at øge mængden af deres træning. Det skyldes, at træningsfaciliteterne er let tilgængelige i de nye rammer og giver bedre mulighed for en varieret træning. Samtidig kan borgerne hurtigere komme i gang med træning, fordi de fleksible rammer kan tilpasses den enkeltes niveau, fortæller evaluator Lise Marie Witt Udsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Borgerne kan, ifølge evalueringen, også nemmere fokusere deres energi på rehabiliteringen, fordi deres overskud og søvn ikke bliver påvirket af lyde og uro.

- Borgere med erhvervet hjerneskade træner oftere, hvis omgivelserne naturligt indbyder til træning. Og en skadet hjerne kommer sig bedre, jo mere borgeren træner. Evalueringen bekræfter, at de nye rammer har gjort det, vi håbede på, nemlig at motivere borgene til at træne, fortæller afdelingsleder hos Neurorehabilitering Midt, Lone Aagaard.

Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland, glæder sig over resultaterne:     

- Evalueringen viser, at de fysiske rammer har stor betydning for borgernes muligheder for rehabilitering. Med de nye rammer kan vi favne en bredere målgruppe, fordi rammerne gør det muligt at hjælpe mere udfordrede borgere.

Fakta:

Lise Marie Witt Udsen
Tlf.: 2499 7787
Mail: lisuds@rm.dk