DEFACTUMs forskningsstuderende Ingeborg Rytter Stenstrup og seniorforsker Stina Lou
Foto: Frederik Trabjerg

For mange kvinder kan fødslen virke som en uventet stor omvæltning, der kan ende med at have en effekt på deres mentale helbred. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at cirka 11 procent af alle danske mødre bliver ramt af en fødselsdepression. Imidlertid kan fædre ofte være en overset komponent i familiedynamikken i forbindelse med fødselsdepression. Derfor skal en ny forskningsundersøgelse afdække hvordan fædre påvirkes af moderens fødselsdepression.

Forskningen er søsat af medicinstuderende og forskningsstuderende ved DEFACTUM, Ingeborg Rytter Stenstrup, der er tovholder på projektet. Samarbejdspartner er Stina Lou, antropolog of seniorforsker ved DEFACTUM. Projektet er støttet af Helsefonden med et finansielt bidrag på 128.000 kroner.

- Vi mener, at det er væsentligt at undersøge hvordan en fødselsdepression hos moderen kan påvirke familiedynamikken for hele familien. Her mener vi, at der mangler konkret forskning på hvordan et sådant forløb også potentielt påvirker faderen, og på den måde rytmen og det mentale helbred hos begge parter, siger Ingeborg Rytter Stenstrup.

Forskningen vil blive indrettet som et kvalitativt studie, hvor målgruppen vil være fædre, hvis partner lider, eller har lidt, af en fødselsdepression eller efterfødselsreaktion de seneste tre år. Her skal semistrukturerede interviews med mellem 15 og 20 mænd tage udgangspunkt i hver informants historie med det formål at opnå en forståelse for hvordan man potentielt kan støtte en familie bedre, og på den måde forebygge en dominoeffekt af hele familiens mentale helbred.

- For familien og, ikke mindst, for barnet kan det, at der er én velfungerende forælder fungere som en buffer for de negative konsekvenser en fødselsdepression kan medføre. Derfor er det også ekstremt vigtigt at finde ud af, hvordan man bedst muligt kan støtte familien i sådan en situation, og se på om man kan forhindre en følgedepression hos faderen, ved at fange den i opløbet via eventuelle nye tiltag, uddyber Ingerborg Rytter Stenstrup.

Et præliminært resultat af forskningen forventes at foreligge primo 2024, mens et endeligt resultat forventes klart i november 2024.

Hvis du selv har erfaringer med at være pårørende til en partner med efterfødselsreaktion og har lyst til at dele dem, kan du melde dig til at deltage i undersøgelsen her.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål om undersøgelsen, kontakt da gerne Ingeborg.

Ingeborg Rytter Stenstrup
Mail INGSTN@rm.dk 
Tlf. 5292 5587