Der er social og geografisk ulighed i, hvordan det går patienter efter hjertesygdom. Det kan delvist skyldes mangelfulde og ineffektive forløb i sundhedsvæsenet.

- Forskning tyder på, at der er ulighed inden for nogle indsatsområder, f.eks. medicinsk behandling og om patienter bliver tilbudt hjerterehabilitering, fortæller forsker i DEFACTUM, Marie Louise Overgaard Svendsen, der leder projektet.

I Danmark varetages hjerterehabilitering i stigende grad i kommunalt regi som en del af det nære sundhedsvæsen. Alligevel viser dansk forskning for hjerterehabiliteringsforløb i Region Midtjylland, at omkring en fjerdedel af personer med iskæmisk hjertesygdom falder fra hjerterehabiliteringen i overgangen mellem hospital og kommune, og at der er markant ulighed i frafaldet.

- Vi mangler bl.a. viden om, om uligheden begrænser sig til få af sundhedsvæsenets indsatser, eller om uligheden også gentager sig i forhold til andre indsatser og andre sektorer, fortæller Marie Louise Overgaard Svendsen, der gennemfører forskningsstudiet sammen med professor Thomas Maribo, DEFACTUM.

DEFACTUMs forskere er initiativtagere til forskningsprojekterne, der udarbejdes i samarbejde med Human First - et partnerskab mellem VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og kommunerne i Region Midtjylland.

Forsker, Marie Louise Overgaard Svendsen fra DEFACTUM, har fået midler fra Folkesundhed i Midten og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til de to nye forskningsprojekter.

Fakta om de to projekter: