Malene Thygesen og Marie Louise Overgaard Svendsen.
Fra venstre Malene Thygesen og Marie Louise Overgaard Svendsen. Foto: Søren Sander

DEFACTUMs forskere Malene Thygesen og Marie Louise Overgaard Svendsen får en bevilling fra Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn på 500.000,- kr til at forske i ulighed i kiropraktorbehandling.

80 procent af alle danskere oplever på et tidspunkt, at de har ondt i ryggen. Ofte er smerterne dog ufarlige og går i sig selv, men nogle gange hjælper kiropraktorbehandling ryggen til bedring.

- Får du smerter i ryg, nakke eller skuldre, så kan din læge henvise dig, eller du kan selv søge behandling hos en kiropraktor. Men tidligere undersøgelser viser, at hvis du har en længere uddannelse, så er sandsynligheden større for, at du kommer til kiropraktor, fortæller konsulent Malene Thygesen, DEFACTUM.

Hun er ansvarlig for et projekt i DEFACTUM, der skal bidrage med ny viden om social ulighed i kiropraktorbehandlingen i Danmark. I afdækningen af hvem der får behandling ved en kiropraktor, undersøges personernes uddannelsesniveau, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. Personerne bliver herudover også karakteriseret i forhold til deres alder, køn, etnicitet, civilstand, livsstil, komorbiditet og graden af sundhedskompetence.

- Som udgangspunkt burde uddannelse, indkomst og jobstatus ikke spille en rolle for, hvem der får behandling af en kiropraktor. Samtidig ved vi, at der er en sammenhæng mellem netop de tre faktorer og graden af en persons sundhedskompetence, dvs. borgerens muligheder for at tilgå, forstå og handle på information om sundhed. Derfor skal vi i analysen blandt andet undersøge, om graden af sundhedskompetence kan være en forklarende faktor, forklarer Malene Thygesen.

Analysen skal bygge på tal fra Den Nationale Sundhedsprofil Hvordan har du det? samt data fra danske forskningsregistre.

- Når analysen er på plads, vil et bredt sammensat panel med repræsentation fra kiropraktorerne, lægerne og brugerne samt personer med viden om sundhedskompetence komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan udligne social ulighed i kiropraktorbehandlingen i Danmark, fortæller Malene Thygesen.

Resultaterne bliver offentliggjort i en rapport i slutningen af 2023.

Følg projektet om social ulighed i kiropraktorbehandling her. 

Malene Thygesen
Tlf.: +45 6150 7814
Mail maletg@rm.dk