Jes Bak Sørensen
Foto: Søren Sander

- Jeg har en stor interesse for social ulighed i sundhed, både hvad der ligger bag, hvordan det påvirker os, og hvad vi kan gøre ved det. Jeg er allerede i dag i et tværfagligt forskningsmiljø hos DEFACTUM, men ser frem til muligheden for at arbejde sammen med og blive inspireret af forskere fra helt andre grene af sundhedsforskningen. Ordene kommer fra forsker ved DEFACTUM Jes Bak Sørensen som netop er blevet tilknyttet et forskningsprogram med fokus på ulighed i sundhed på Aarhus Institute of Advanced Studies – Aarhus University.

Jes Bak Sørensen skal blandt andet arbejde med social ulighed i sundhed blandt hjertesyge og deres partnere, og på sigt skal han også se på sammenhængen mellem bosætning og sundhed. Fra forskningen ved vi nemlig, at beboere i mindre ressourcestærke områder i højere grad er udsat for sundhedsrisici, og der er derfor et stort behov for at finde muligheder for at fremme sundheden lokalt.

- Jeg ser frem til samarbejdet, og glæder mig nu bare til at komme i gang, lyder det fra Jes Bak Sørensen. Jeg tror og håber på, at jeg får en masse med derfra, som kan sætte nye rammer for min forskning – alt sammen til glæde for de borgere, det hele drejer sig om.

Jes Bak Sørensen er tilknyttet Aarhus Institute of Advanced Studies på halv tid i 20 måneder.

Du kan læse mere om forskningsprogrammet på AIAS' hjemmeside.

Jes Bak Sørensen

Jes Bak Sørensen
Tlf. 2167 3309
Mail jesbso@rm.dk