En person på ensom vej
Foto: Warren, Unsplash

21 medlemsorganisationer under FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) opretter selvhjælpsgrupper målrettet mennesker, der oplever svær eller langvarig ensomhed. DEFACTUM skal evaluere selvhjælpsgrupperne og bidrage til udvikling og forankring af tilbuddet.

En ud af otte danskere oplever svær ensomhed (Sundhedsprofilen), og der er et stort behov for gode løsninger på det omfattende problem.

Sammen med 21 medlemsorganisationer og DEFACTUM sætter FriSe derfor i efteråret 2023 gang i et helt nyt gruppetilbud for mennesker, der oplever svær eller langvarig ensomhed. Tilgangen i grupperne skal baseres på FriSes langvarige erfaringer med selvhjælpsgrupper.

- Der mangler viden om, hvordan vi afhjælper og mindsker ensomhed. Derfor er der behov for at gå nye veje og udvikle tilbud, der både tager afsæt i den enkeltes ensomhed og tilbyder en ramme for at møde andre mennesker i en lignende situation, fortæller evaluator Jens Hansen fra DEFACTUM.

De fleste kender følelsen af ensomhed i kortere eller længere perioder, men for nogle sætter ensomheden sig fast og gør det svært at række ud, etablere og vedligeholde relationer.

- Det handler ikke nødvendigvis om at danne sociale relationer i de nye selvhjælpsgrupper, men om at bearbejde ensomheden - at dele tanker, erfaringer og oplevelser med andre. Det bliver en rigtig spændende opgave at hjælpe FriSe og de 21 medlemsorganisationer med at evaluere, udvikle og forankre selvhjælpsgrupperne, fortæller Jens Hansen.

De nye ensomhedsgrupper er en del af et større projekt finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond, som løber fra 2023-2025.

Læs FriSe's pressemeddelelse om selvhjælpsgrupperne her

Læs mere om evalueringen af selvhjælpsgrupper vedr. ensomhed

Jens Hansen
Tlf.: 2133 7719
Mail: jenhas@rm.dk