Pandemier fører til ekstraordinært pres på sundhedsprofessionelles mental sundhed i form af bl.a. angst, stress eller søvnløshed, og flere undersøgelser viser, at sygeplejersker især er ramt. Sygeplejersker ansat på COVID-afdelingerne er dog ikke mere mentalt belastede end sygeplejersker på de øvrige afdelinger, viser et nyt og netop offentliggjort forskningsstudie fra Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM. En gruppe adskiller sig imidlertid i særlig negativ grad på den mentale trivsel – nemlig sygeplejersker, der blev udlånt, men det skyldes ikke kun arbejdet med COVID-patienter.

De udlånte er også ramt udenfor COVID-afdelingerne
COVID-pandemien tager, ifølge undersøgelsen, generelt hårdt på sygeplejerskerne. Mere end hver anden sygeplejerskerne er i nogen grad eller i høj grad utrygge i deres arbejde pga. COVID-19, og to ud af tre er bekymrede for deres nærmeste pårørende grundet deres arbejde som sygeplejerske under pandemien. Og udlånte sygeplejersker er endnu hårdere ramt.

- Et overraskende fund i analyserne er, at det i højere grad synes at være udlån fra ens faste afdeling end det at skulle arbejde med COVID-patienter, som er forbundet med symptomer på psykisk belastning, fortæller seniorforsker Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, og fortsætter:

- Der er en sammenhæng mellem den stigende bekymring hos sygeplejerskerne og den øgede forekomst af depressive symptomer, angst og stress. Og her boner de udlånte sygeplejersker i særlig høj grad ud.

Ifølge studiet udviser udlånte sygeplejerskerne generelt flere depressive symptomer, og de rapporterer en højere grad af stress og flere søvnproblemer.

Robust sundhedsvæsen kræver ændringer
Under COVID-19 og fremtidige pandemier er det, ifølge forskerne bag studiet, relevant at mindske kort- og langsigtede negative konsekvenser, der er forbundet med arbejdet som sygeplejerske.  

- Sygeplejersker spiller en afgørende rolle i opbygningen af et robust sundhedsvæsen, som hurtigt skal omorganiseres for at respondere på nye smittudbrud. Det kræver høj grad af fleksibilitet hos sygeplejerskerne, og hvis der ikke kommer bedre fokus på og håndtering af de negative psykologiske reaktioner, så risikerer sundhedsvæsenet at miste en væsentlig del af deres sygeplejersker under en sundhedskrise, påpeger Berit Kjærside Nielsen.

Fakta