På nogen virker det måske paradoksalt, at behandlerne spiller det voldelige first-person shooter-videospil CS GO med patienter i retspsykiatrien, men der er tanker bag. Spillerne bliver nemlig ikke mere voldelige af spillet, og så giver spillet både læring for patienter og behandlere. Samarbejde er vejen til sejr, og i den process skabes nye identiteter og for behandlerne en bedre platform for det terapeutiske arbejde, viser et nyt forskningsstudie i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing udarbejdet af DEFACTUM, Health på Aarhus Universitet og retspsykiatrien på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Region Midtjylland.

Sociale relationer på sigtekornet
På den retspsykiatriske afdeling er CS GO struktureret. Kampen på slagmarken foregår en gang om ugen mellem 15.00 og 21.00. Og altid med den samme gruppe.

- Nogle er gode til at skyde fjenden, mens andre er gode til at placere sig, kommunikere og lede holdet. Det skaber et sammenhold på holdet, for det er når man arbejder sammen som et hold at sejren kommer i hus. Det flytter spillet også på den måde patienter og personale oplever hinanden, fortæller forsker Morten D. Terkildsen fra forskningshuset DEFACTUM.

Uden for spillet har behandlerne nøglerne til døren. De er myndigheden og det kan være en hindring i recovery-orienteret pleje, fordi lige relationer er kimen til det terapeutiske arbejde, der gør patienterne klar til samfundet.

- Spillet tilbyder noget særligt. Er du "god til det hele i spillet", så opnår du anerkendelse fra holdkammeraterne. Du bliver leder. I spillet er det nemlig ikke altid behandlerne, der bestemmer. Talentet er vigtigst, og det giver behandlerne og patienterne lige muligheder, fortæller forsker Morten D. Terkildsen, og fortsætter: 

- Nogen gange vendes forholdet endda på hovedet: Patienten har erfaring og viden og behandleren skal lytte. Har patienten og behandler lige muligheder, så er det pludselige ikke blot en vej til anderkendelse for patienterne. Det er også en vigtig forsyningsrute for recovery.

Ifølge studiet skaber det element rum for nye sociale relationer og flytter fastlåste identiteter, der er blandt nøglerne til rehabilitering.

Dobbeltagenterne i behandlingens tjeneste
Behandlerne i Retspsykiatrien varetager på den ene side terapien for den enkelte patient, og på den anden side varetager de også sikkerheden patienten, de andre patienter og behandlere på afdelingen og samfundet som helhed.

 - Vores resultater tyder på, at CS GO tillader at behandlerne kan balancere pleje og myndighed, fortæller Klinisk overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen fra retspsykiatrien.

- Personalet sætter rammerne for spillet, men når der spilles, er alle gamere. Når man dyster med spillere fra hele verden, er man ikke længere en retspsykiatrisk patient. Patienterne deltager nu i almindelige dagligdagsaktiviteter uden risiko for at blive stigmatiseret. Derved håber vi på, at personalet og patienter får en fælles platform til at etablere meningsfulde relationer, og dermed styrke de rehabiliterende processer, påpeger Lisbeth Uhrskov Sørensen.

Undersøgelsen er det første studie i verden af online spil i psykiatrien. Den er baseret på observationer, uformelle samtaler og interviews med en mindre gruppe på syv patienter og tre behandlere, der blev fulgt over nogle måneder.

Det er hensigten at brede tiltaget ud på flere retspsykiatriske afdelinger i hele landet, for at finde ud af om der er grundlag for at inddrage online video-spil som et redskab til at styrke retspsykiatriske patienters sociale relationer for herigennem at forbedre behandlingen.

For yderligere information: