“For mig handler rehabilitering om et værdigt liv. Og om, at hverdagen skal komme til at fungere,” fortæller en af de brugere, der har været involveret i arbejdet med Hvidbog om rehabilitering.

Og rehabilitering handler om at kunne fungere i et hverdagsliv. Der er sket meget på rehabiliteringsområdet, siden den første hvidbog om rehabilitering blev udgivet tilbage i 2004.

Rehabiliteringsområdet har udviklet sig, forskerne har fået en større viden om effekten af rehabiliteringsindsatsen, og flere mennesker får i dag et tilbud om rehabilitering.

Men hvordan skal vi egentlig forstå rehabiliteringsbegrebet? Hvilken tilgang har vi til arbejdet med rehabilitering i Danmark? Hvad udfordrer rehabiliteringsindsatsen i praksis, og hvilke anbefalinger er nødvendige for at imødekomme fremtidens rehabilitering? Det er blot nogle af de spørgsmål, som bogen forsøger at give et svar på.

Læs mere om projektet med hvidbog om rehabilitering

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk