- Selvom patientcentreret målsætning er et fundament for rehabilitering, er der mange udfordringer forbundet med det i praksis. Især ved rehabiliteringsforløb for mennesker med langvarige og komplekse problematikker, lyder det fra Lisbeth Ørtenblad, der sammen med Specialized Hospital for Polio and Accident Victims, har undersøgt både sundhedsprofessionelles og patienters perspektiver på målsætning i praksis ved rehabiliteringsforløb for mennesker med rygmarvsskader.

- De sundhedsprofessionelle oplever et dilemma mellem de internationale anerkendte krav til afgrænsning af mål som målbare, specifikke, realistiske og tidsafgrænsede – det der også kendes som SMART mål - og så deres praksis, hvor de møder patienter med meget komplekse og varierende behov, fortsætter hun.

Det viste sig også, at målsætning ikke nødvendigvis var patientens behov, men de accepterede det som en nødvendig ramme for de sundhedsprofessionelles arbejde.

- Patienterne kunne have svært ved at se, hvad de skulle med mål, især fordi det kunne være vanskeligt at få målbare og specifikke mål til at passe med de komplekse behov, de oplever i deres hverdagsliv. Generelt kunne det være udfordrende at få deres viden om deres hverdagsliv og de sundhedsprofessionelles viden, som ligger til grund for den konkrete rehabiliteringsindsats, til at passe sammen, afslutter hun.

Mere om resultaterne fra studiet:

Studiet er blevet til i et samarbejde mellem DEFACTUM og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Studiet er finansieret af Rådet for Offerfonden.

Lisbeth Ørtenblad
Tlf.: 6130 4655
Mail: lisoert@rm.dk