- Efter hospitalsbehandling af iskæmisk hjertesygdom møder 25% ikke op til kommunens rehabiliteringstilbud inden for 3 måneder. Og de socialt dårligst stillede har op til to gange større odds for at være dem, der ikke møder op, fortæller forsker Marie Louise Overgaard Svendsen fra DEFACTUM om et nyt forskningsstudie.

Hjerterehabilitering anbefales efter iskæmisk hjertesygdom for at forbedre prognosen og livskvaliteten. Alligevel finder vi et stort frafald og social ulighed i frafaldet både i overgangen fra sygehus til det kommunale rehabiliteringsforløb og undervejs i forløbet.

Udover Marie Louise Overgaard Svendsen er forskningsstudiet lavet i samarbejde med Birgitte Bitsch Gadager, Christina M Stapelfeldt, Maiken Bay Ravn, Sanne Moeller Palner og Thomas Maribo.

Læs mere om forskningsstudiet her