En evig overdreven frygt for alvorlig sygdom kendetegner 1-5 % af den voksne befolkning. Mange har tendens til oftere lægebesøg, og hvis helbredsangsten ikke behandles, kan den reducere livskvaliteten for den enkelte og være dyr. Ikke blot for sundhedsvæsnet, men også for samfundet som helhed. En ny onlineterapi med bl.a. videoer, lydøvelser og hjemmeopgaver reducerer dog helbredsangsten på den korte bane – uden større samfundsmæssige omkostninger end det eksisterende tilbud, viser en ny sundhedsøkonomisk undersøgelse udarbejdet i samarbejde i mellem Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjyllands forskning- og konsulenthus DEFACTUM. Terapien reducerer sandsynligvis endda eksempelvis tabt arbejdstid på længere sigt.

Fra tanke til handlemønster
Patienterne med helbredsangst lider af ubehagelige indre oplevelser såsom sygdomsrelaterede tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Den tidligere terapi har haft fokus på at ændre tankerne, men den nye online terapi har fokus på handlemønstre.

- Mange har forgæves forsøg på at ændre tankemønstre, og det kan skabe en indre kamp, der også forstyrrer livskvaliteten. Derfor forsøger vi i stedet at få patienterne til at acceptere deres følelser og ændre deres handlemønstre, når helbredsangsten sætter ind, fortæller psykolog Ditte Hoffmann Frydendal fra Aarhus Universitetshospital, og tilgangen ser ud til at have god effekt:

- Vores studie indikerer, at terapiformen kan tilbydes online med god effekt, og resultaterne af den sundhedsøkonomiske analyse er i høj grad drevet af denne store forskel i effekt i mellem dem, der modtog terapi i sammenligning med kontrolprogrammet, fortsætter forsker Bettina Wulff Risør, der har lavet studiet for forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, og understreger, at den positive effekt ligger i forlængelse af resultaterne fra andre studier, men også at resultaterne i dette studie er baseret relativt få deltagere og derfor bør fortolkes med forsigtighed.

I Danmark er der nemlig ingen standardiseret behandling for helbredsangst, hvorfor behandlingen varierer markant fra patient til patient. Onlineterapien blev derfor sammenlignet med et aktivt kontrolprogram, og resultaterne viste at dobbelt så mange i behandlingsgruppen som kontrolgruppen oplevede en klinisk signifikant forbedring af deres helbredsangst.

Godt for samfundet og folk med langt til hospitalet
Onlineterapien har potentiale for eksempelvis patienter, der har langt til hospitalet. De er i dag afhængig af de praktiserende lægers viden om helbredsangst og lokale ikke-specialiserede behandlingsmuligheder.  

- De mister selvfølgelig lidt af det personlige nærvær, men omvendt kan det opleves mindre stigmatiserende og samtidig giver et online forløb mulighed for at behandle mange flere patienter uanset geografisk bosted. Nogle har måske svært ved at tage fri fra arbejdet, andre er trætte af tiden i et venteværelset og så har mange lang transporttid, når de ikke bor lige i nærheden af hospitalet, udtaler psykolog Ditte Hoffmann Frydendal, Aarhus Universitetshospital.

Ud over de personlige gevinster er onlineterapien også gavnligt for samfundet.  

- Omkostningerne for onlineterapi er nogenlunde de samme som det eksisterende på hospitalet. På sundhedsområdet er der altså ikke meget at hente, men hvis vi eksempelvis inddrager tabt arbejdstid så kan onlineterapi vise sig værdifuldt for samfundet, påpeger Bettina Wulff Risør og fortsætter:

- Det tyder på, at onlineterapi er et godt alternativ til behandling i klinikken. Vi ser en god effekt såvel som en billigere form for terapi set i et samfundsperspektiv.

Forskningen er ledet under DEFACTUM af Bettina Wulff Risør og derudover har Ditte Hoffmann Frydenlund, Marie Konge Villemoes, Camilla Palmhøj, Charlotte Ulrikka Rask og Lisbeth Frostholm udarbejdet forskningsartiklen: "Cost Effectiveness of Internet-Delivered Acceptance and Commitment Therapy for Patients with Severe Health Anxiety: A Randomised Controlled Trial", der netop er offentliggjort i tidsskriftet: PharmacoEconomics – Open. Læs mere om om studiet her

Bettina Wulff Risør

Bettina Wulff Risør
Tlf. 4276 9416
Mail betris@rm.dk