Forsker Anne Bo fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland fået 1.158.500,- kr til at undersøge spørgsmål om ensomhed blandt unge.

- Unges stress, depression og ensomhed er i de senere år blevet et højt prioriteret social- og sundhedspolitisk område pga. en foruroligende vækst af mentale helbredsproblemer. Den langvarige corona-pandemi har, ifølge den seneste befolkningsundersøgelse: Hvordan har du det?, blot forværret situationen for de unge, fortæller projektleder Anne Bo fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM og fortsætter:

- Der findes lovende og veletablerede civilsamfundsindser for unge, der er ensomme og mistrives. Dem kan vi lære rigtig meget af, men indsatserne bliver sjældent evalueret. Derfor er det vigtigt at se nærmere på, hvordan frivillige midt- og østjyske fællesskaber hjælper unge. Nogle har måske behov for en sociale aktivitet som springbræt, andre en personlig mentor og atter andre en samtalegruppen. Hvad virker? For hvem? og hvordan kan indsatserne blive endnu bedre?

Anne Bo har fået 1.158.500,- kr fra Danske Regioner til at undersøge om civilsamfundsindsatsen HUSRUM mindsker unges ensomhed og psykiske lidelser?

Forskningsprojektet gennemfører hun sammen med DEFACTUMs seniorforskere Mathias Lasgaard og Berit Kjærside. De skal lave en tværvidenskabelig evaluering af HUSRUM – en kompleks intervention for unge mellem 16 og 30 år, der består af samtalegrupper, en mentorordning og sociale aktiviteter drevet af frivillige.

Forskergruppen søger viden om effekter og potentialer for udbredelse af indsatsen under HUSRUM Danmark, og resultaterne skal løbende forbedre indsatser for de unge såvel som de frivillige.

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Region Midtjylland, HUSRUM Danmark, Jysk Børneforsorg, professor Pamela Qualter fra Manchester Institute of Education og professor Helle Terkildsen Maindal fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Husrum er lige nu etableret i Aarhus, Horsens, Silkeborg og Viborg, og når forskerne bliver klogere på effekter og mekanismer i indsatsen, er hensigten, at indsatsen udbredes til flere byer i Danmark.

Målet er at skabe viden, som kan bidrage til at mindske ensomhed og mistrivsel blandt unge nationalt.

Læs mere om unge, ensomhed og mistrivsel i HUSRUM

Anne Friis Bo
Tlf. 2932 0888
Mail ANNBO1@rm.dk