Interessen for ensomhed og social isolation er steget de seneste tyve år i takt med, at flere studier har dokumenteret en sammenhæng med øget syglighed og dødelighed. En ny ph.d.-afhandling af Julie Christiansen, Institut for Psykologi, SDU, og forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, sætter nu fokus på, hvordan og i hvilken grad ensomhed og social isolation har betydning for helbredet og helbredsrelaterede forhold. Resultaterne peger blandt andet på, at ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Samtidig er ensomhed og social isolation forbundet med et højere forbrug af sundhedsydelser over tid, lyder konklusionerne fra Julie Christiansens netop afholdte ph.d.-forsvar under SDU og forskningshuset DEFACTUM, Region Midtjylland.

Øger risikoen for diabetes
Resultaterne viser, at ensomhed såvel som social isolation er forbundet med kroniske sygdomme, herunder en øget risiko for hjertekarsygdomme. Det er dog især type 2-diabetes, der springer i øjnene. Her ses det, at både ensomhed og social isolation er forbundet med en markant forøget risiko over tid.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi finder, at ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes over tid – en sammenhæng der tilsyneladende er stærkere end sammenhængen med hjertekarsygdomme, som vi også kender fra tidligere undersøgelser, fortæller Julie Christiansen og fortsætter:

- Resultaterne viser samtidig, at både psykologiske faktorer – såsom nedtrykthed - og sundhedsadfærd er med til at forklare, hvorfor ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for kroniske sygdom.

Fundene bygger på en unik kombination af data fra befolkningsundersøgelsen “Hvordan har du det?" og registerdata.

Ifølge Julie Christiansen er det vigtigt at skelne mellem ensomhed og social isolation: 

- Det er forskel på ensomhed, som er en subjektiv, ubehagelig oplevelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder ens sociale behov – og dét at være socialt isoleret, der er et objektivt forhold, der alene handler om mængden af social kontakt. Sidstnævnte kan være selvvalgt.

Afhandlingen viser, at både ensomhed og social isolation er forbundet med sygdom, om end risikoen for eksempelvis diabetes tilsyneladende er større for personer, der føler sig ensomme, end for personer, der har få sociale kontakter.

Oftere på skadestuen og ved lægen
Afhandlingen peger også på, at både ensomhed og social isolation er forbundet med et øget forbrug af sundhedsydelser.

- Når vi kigger nærmere på disse sammenhænge, så er det i midlertidig sådan, at det øgede forbrug, der er forbundet med at føle sig ensom eller at have få sociale kontakter, i høj grad forklares af andre forhold såsom alder, uddannelse og allerede eksisterende kronisk sygdom, forklarer Julie Christiansen.

Justerer man for effekten af alder, uddannelse og kronisk sygdom, så har social isolation overordnet set ingen betydning for forbruget af sundhedsydelser. Ensomhed er derimod forsat forbundet med flere besøg ved egen læge og skadestudebesøg, om end effekten er lille.

Julie forsvarede sin ph.d.-afhandling onsdag 14. september 2022 i Odense på SDU under titlen: "Loneliness and social isolation – disentangling the associations with adverse health outcomes and investigating possible solutions". Resultaterne er ydermere publiceret i en række videnskabelige artikler.

Ph.d.-projektet er støttet af Mary Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, DEFACTUM - Region Midtjylland og Syddansk Universitet.

Julie Christiansen
Tlf. 7841 4337, mobil 8171 5802
Mail juechi@rm.dk.