Manglen på sygeplejersker stiger, og i 2030 vil Danmark mangle mere end 6.000 sygeplejersker. En forskergrupper i regi af DEFACTUM får nu midler til at undersøge, hvorfor nogen sygeplejerskerne skifter job og andre bliver.

- Især de yngste sygeplejersker forlader jobbet. Manglen på sygeplejersker beskrives som en bombe under den danske velfærdsmodel. Helt konkret øger manglen på sygeplejersker risikoen for flere genindlæggelser, medicinfejl og højere dødelighed blandt patienter, fortæller Caroline Mejdahl og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt at afdække og forstå sygeplejerskers jobskifte, og ikke mindst hvad der får dem, der bliver tilbage, til at fortsætte i jobbet som sygeplejerske.

Caroline Mejdahl har sammen med Berit Kjærside Nielsen og Morten Deleuran Terkildsen fået 400.000,- kr til et forskningsprojekt, der bl.a. skal identificere prædiktorer for jobskifte og ændringer i intentioner om jobskifte blandt danske hospitalsansatte sygeplejersker.

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med lektor Mimi Mehlsen, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Læs mere om pædiktorer for hospitalsansatte sygeplejerskers jobskifte og intentioner om jobskifte