På få år er antallet af ensomhedsstudier vokset markant. Der er derfor på kort tid produceret meget ny viden til et relativt nyt forskningsfelt. Men den nye viden har været fragmenteret, og uden et samlet overblik og en systematisk litteraturgennemgang, har det været vanskeligt at sige noget sikkert om, hvorvidt ensomhed kan afhjælpes. Sådan forholder det sig ikke længere. I dag kan Mary Fonden i samarbejde med DEFACTUM, Lauritzen Fonden og Realdania offentliggøre en systematisk gennemgang af 136 effektstudier og nu med videnskabelig tyngde slå fast: Indsatser mod ensomhed virker.

Et vigtigt afsæt for fremtidens arbejde
Vi skal ikke mange år tilbage før ensomhedsproblematikken blev betragtet som en mindre social udfordring. I dag ved vi, at ensomhed er forbundet med den samme risiko for tidlig død som overvægt og er tæt knyttet til depression og angst. Alligevel har der manglet sikker viden om, hvorvidt interventioner mod ensomhed virker, og hvilke interventionstyper der er effektive.

Med den problemstilling for øje har seniorforsker og ekspert i mental sundhed Mathias Lasgaard i samarbejde med sit forskningsteam screenet mere end 14.000 effektstudier på ensomhedsområdet og systematisk gennemgået og evalueret 136 interventioner, der alle havde som primært formål at mindske ensomhed. I dag står vi derfor med et solidt videnskabeligt grundlag for at vurdere og diskutere, hvordan vi kan hjælpe mennesker, der føler sig ensomme.

- Da vi påbegyndte arbejdet med den her analyse, kendte vi til mange forskellige typer af interventioner, men vi manglede et samlet billede, der kunne sige noget mere præcist om, hvorvidt vi skulle gå den ene eller anden vej, fortæller ekspert i metal sundhed og forskningsansvarlig for rapporten Mathias Lasgaard fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM og fortsætter:

- Med vores omfattende litteraturgennemgang kan vi nu konstatere, hvilke typer af interventioner der virker og med hvilken effekt. Det styrker forskningsfeltet som helhed og giver os en bedre ide om, hvilken vej vi skal gå fremadrettet,

Og rapportens funktion som afsæt til nye projekter er aktuel fra dag ét forklarer direktør i Mary Fonden Helle Østergaard:

- I Mary Fonden står vi over for at skulle udvikle et nyt ensomhedsprojekt, og rapporten vil spille en central rolle for det arbejde. Nu ved vi, at det virker at gøre noget, men at der ikke er én intervention, der passer til alle. Måske skal vi kombinere forskellige typer af interventioner, og måske skal målgruppen spille en endnu større rolle i udviklingsarbejdet.

Find rapporten om stress her

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk