Omkring hver tiende dansker opfylder kriterierne for psykisk sygdom, og det påvirker derfor mange familier. Alligevel mangler der viden om, hvordan det at inddrage de pårørende påvirker patienternes oplevelse af deres behandling. På baggrund af omkring 1.000 svar fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) kaster DEFACTUMs forskere nu mere lys på pårørendes betydning for psykiatriske lidelser. Og dine nærmeste er vigtige! viser det nye forskningsstudie fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Op til 4 gange større odds for bedring og tilfredshed
Der er, ifølge studiet, mellem hele 1.69 og 4.09 gange højere odds for, at patienter oplever høj grad af bedring og tilfredshed, når pårørende i høj grad er inddraget i behandlingen.

- Patienter oplever at få det bedre og være mere tilfredse, når pårørende er mere involveret. Familie, venner eller andre pårørende kan yde en såvel praktisk som moralsk opbakning under behandlingen, fx med hjælp til at fortælle om patientens situation eller at huske medicin, fortæller forsker Marie Louise Overgaard Svendsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland.

I studiet indgår både indlagte og ambulante patienter, og sammenhængen viser sig uanset patientens alder, køn og hovediagnose.

For få pårørende bliver involverede
Mellem 20 % og 70 % af patienters pårørende angiver, at de kun oplever mindre eller ingen involvering i de aspekter af pårørendeinddragelse, som studiet har fokus på. Derfor bør der være større fokus på at inddrage de pårørende i psykiatrien.

- Over de senere år er der kommet større fokus på de pårørende i psykiatrien, men vores tal viser, at der stadig er mange pårørende, som kun i mindre omfang bliver inddraget, selvom de angiver, at det vil være relevant for dem, udtaler Marie Louise Overgaard Svendsen og uddyber:

- Når personalet i psykiatrien støtter patienten i at have kontakt til sine pårørende, og informerer og inddrager de pårørende i beslutningerne, så er der overordnet set en høj sammenhæng med patientens oplevelse af bedring og tilfredshed med behandlingen. Vi ser også høj sammenhæng med bedring og tilfredshed, når personalet spørger ind til en pårørendes erfaringer med patienten.

Derimod lader det ikke til, at det forhold at de pårørende taler med personalet om sine forventninger til sygehuset har nogen sammenhæng til patientens oplevelser af bedring og tilfredshed.

Tal til gavn for borgerne
Personalet i psykiatrien er, ifølge Marie Louise Overgaard Svendsen, allerede meget garvede i at bruge tallene fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i praksis:

- Medarbejderne i psykiatrien bruger i høj grad patienternes og de pårørendes tilbagemeldinger til at forbedre kvaliteten af deres behandling. Jeg tror og håber, at forskningen kan hjælpe dem til at målrette indsatsen endnu bedre til gavn for borgerne, fortæller Marie Louise Overgaard Svendsen og håber derfor at skaffe flere forskningsmidler til at gå et spadestik dybere og løfte flere fokusområder i den patientoplevede kvalitet i psykiatrien.

FAKTA