Rehabilitering er langt mere end genoptræning. Indsatserne omfatter bl.a. også patientuddannelse og støtte til at leve med en sygdom eller skade, og indsatserne skal målrettes til de patienter eller borgere, der har størst behov. Få skal have mere og nogle mindre endnu.

Thomas Maribos forskning i folkesundhed og rehabilitering er målrettet den tværfaglige indsats i det nære sundhedsvæsen. Han søger via sin forskning at udvikle det nære sundhedsområde, så kommuner og almen praksis fortsat kan give ydelser af høj og ensartet kvalitet med løsninger tættere på borgeren. Det er nødvendigt, når flere danskere får kroniske sygdomme, og indlæggelser på landets hospitaler bliver kortere.

Den nyudnævnte professor prioriterer forskningssamarbejde mellem universitetet, regioner og kommuner højt, og han varetager tillige en forskningslederpost i DEFACTUM i Region Midtjylland – i afdelingen for Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning.

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk