Det skal seniorforsker Lisbeth Ørtenblad fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM nu råde bod på med en millionbevilling fra Velux-fonden til et nyt stort forsknings- og udviklingsprojekt.

Lisbeth Ørtenblad er over de næste tre år projektleder for DEFACTUM for forskningsdelen af et projekt, der skal give indsigt i pårørendes behov og tilpasningsprocesser, når livssituationen har ændret sig radikalt.

- Pårørende til ulykkesramte oplever forringet mentalt helbred, nedsat livskvalitet og deres hverdag kan blive præget af følelser som tab, sorg og angst, fortæller Lisbeth Ørtenblad og påpeger:

- Vi ved dog meget lidt om omfanget og behovet hos de meget nære pårørende. Samtidig er mulighederne for hjælp til dem meget begrænsede. Selvom deres hverdag kan blive voldsomt præget af ulykken, opfattes de sjælden som andet end en ressource for den ulykkesramte.

Primært interviewer forskerne de pårørende for at udvikle og afprøve initiativer, som er målrettet deres behov. Formålet er at finde positive forandringer i hverdagslivet for voksne pårørende til ulykkesramte, som har varige fysiske følgevirkninger på grund af ulykken. 

Velux Fonden giver i alt 5,5 mio. til UlykkesPatientForeningen, der i samarbejde med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og DEFACTUM i Region Midtjylland gennemfører forsknings og udviklingsprojektet: ETHAPE – Eksistens og tilpasning i hverdagslivet for pårørende.

Lisbeth Ørtenblad
Tlf.: 6130 4655
Mail: lisoert@rm.dk