En svær infektion i eksempelvis et indre organ, huden eller på grund af en skovflåt kan kræve dagligt drop med antibiotika direkte i blodbanen. Et hospitalsophold er dog både til stor gene for den enkelte patient og ressourcekrævende for samfundet. Derfor har Danske Regioner valgt at iværksætte en større undersøgelse af, om stabile patienter i højere grad kan få drop med antibiotika i eget hjem. Og det er faktisk en rigtig god ide, viser en ny medicinsk teknologivurdering fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland.

Antibiotikadrop i hjemmet er sikkert
Hjemmebehandling med antibiotikadrop medfører nemlig, ifølge den nye vurdering, de samme eller bedre kliniske resultater end på hospitalsafdelingen på nuværende tidspunkt.

- For udvalgte patienter med forskellige infektioner ser det ud til at hjemmebehandling med antibiotikadrop er en sikker og effektfuld model. Og den er samtidig billigere for samfundet og mere afholdt af patienterne, fortæller seniorprojektleder Claus Løvschall, DEFACTUM, og understreger:

- Der er et varierende behov for uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne. Uddannelsesniveauet er forskelligt hos de kommunale sygeplejersker, og nogle kommuner har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at modtage alle patienter, der er egnet til hjemmebehandling med drop.

Den nuværende anvendelse af hjemmebehandling med antibiotikadrop er dog, ifølge rapportens konklusioner, effektiv og sikker, når den tilbydes de rette patienter. Og derfor vil flere patienter også kunne få gavn af udvidelsen af de kommunale kompetencer.

Patienter foretrækker hjemmebehandling
Nok har blandt andet den kommunale sygeplejerske en central rolle i at guide patienten, men hjemmebehandlingen kræver samtidig ekstra ressourcer hos patienten.

- Et godt resultat afhænger af mange forhold, om fx behandlingsmodellen passer godt til patienten, og om patienten selv kan måle, forstå og efterleve hjemmebehandlingen, forklarer programleder Bettina Risør, DEFACTUM og fortsætter:

- Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at hjemmebehandling i dag er kompleks. Nye typer af medicin, mere brugervenlig teknologi og bedre priser gør det muligt for stadigt flere at få hjemmebehandling med antibiotikadrop, men det stiller også krav til viden, koordination og kommunikation på tværs af kommuner og hospitaler.

Der bør derfor, ifølge Bettina Risør, også være en forståelse for, at der ikke er nogen "one-size-fits-all-løsning".

Fælles retning i kompleksitet
Kommuner og regioner kan dog arbejde tættere sammen gennem fælles retningslinjer.

- Kompleksiteten bliver lettere at håndtere, hvis det kliniske personale kan tage udgangspunkt i fælles retningslinjer for de forskellige former for hjemmebehandling med antibiotikadrop, fortæller Claus Løvschall.

Af rapporten fremgår det samtidigt, at en mere standardiseret praksis kræver en vis ensretning af fx pumper og klar-til-brug-medicin på tværs af regionerne. Og retningslinjerne skal revideres, efterhånden som teknologien og mulighederne for levering af medicinen udvikler sig.

Fakta:

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk