I efteråret tyvstartede og tog vi første temperatur på sundheden og trivslen i Region Midtjylland, og i disse dage modtager over 35.000 borgere en rykker i deres e-Boks eller postkasse på hovedundersøgelsen, der startede d. 5. februar. Undersøgelsen skal give regionen og kommunerne et mere nuanceret overblik over genopretningsarbejdet.

Knap halvdelen har allerede svaret på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Skal regionen og kommunerne have det fulde overblik over corona-pandemien, så kræver det dog, at mange flere midtjyder svarer på spørgeskemaet.

Midaldrende og ældre takler krisen bedre
Befolkningsundersøgelsen udsendes hvert fjerde år og gennemføres samtidig i alle landets regioner. Midtjyderne har historisk set altid været flittige til at deltage i undersøgelsen.

- Også i år er midtjyderne blandt Danmarks bedste til at svare på spørgsmål om deres sundhed og trivsel i "Hvordan har du det?". Næsten halvdelen har allerede svaret. Det er virkeligt et flot midtvejsresultat, fortæller DEFACTUMs seniorforsker Finn Breinholt Larsen, der er en af grundlæggerne af undersøgelsen.

Han påpeger dog, at det denne gang er ekstra vigtigt at få svaret, så vi kan få et overblik over corona-pandemien mentale og sundhedsmæssige efterslæb. Finn Breinholt Larsen fortæller derfor for første gang lidt om resultaterne fra efterårets forundersøgelse:

- Vi må nok indstille os på, at der forestår et genopretningsarbejde både på det fysiske og mentale område. Vores forundersøgelse i efteråret viser eksempelvis, at de unge trives dårligere under pandemien end midaldrende og ældre.

Finn Breinholt Larsen understreger derfor, at flere svar giver regionen og kommunerne en mere detaljeret viden om pandemiens konsekvenser og giver samtidig et fingerpeg om, hvilke indsatser der er nødvendige for at rette op på borgernes sundhed, sygdom og trivsel.

Syge undgår lægen under corona
Forundersøgelsen viser nemlig samtidig at, det ikke kun er de yngste midtjyder, der har haft det svært under pandemien.

- Midtjyder med et skrantende helbred er mere bekymret for at blive smittet. Nogle endda i sådan en grad, at de undlader at gå til læge med symptomer på anden sygdom, fortæller seniorforsker og projektleder Karina Friis fra Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for, at så mange allerede har svaret på spørgeskemaet. Vi mangler dog stadig svar fra den anden halvdel for at kunne tegne det fulde billede af pandemiens indflydelse på vores sundhed og trivsel. Derfor sender vi i disse dage en påmindelse ud. Især mange mænd og unge får en ny invitation, fortæller Karina Friis.

Kvinderne, de ældre og skanderborgenserne svarer oftest
Svarprocenten i undersøgelsen i Region Midtjylland er på nuværende tidspunkt 47%.

Svarprocenten i kommunerne varierer mellem 42% og 50%. Kommunen med den højeste svarprocent er Skanderborg, hvor 50% har svaret på spørgeskemaet. Herefter følger Favrskov, Holstebro, Viborg og Ringkøbing-Skjern med 49%. Kommunen med den laveste svarprocent er Aarhus, hvor 42% har svaret på spørgeskemaet.

Svarprocenten varierer betydeligt mellem køns- og aldersgrupper. Svarprocenten er 51% blandt kvinder og 42% blandt mænd. Aldersgruppen med den højeste svarprocent er de 65-74-årige, hvor 65% har svaret på spørgeskemaet. Aldersgrupperne med den laveste svarprocent er de 16-24-årige og de 25-34-årige, hvor henholdsvis 33% og 32% har svaret på spørgeskemaet.

Flere oplysninger

 • Karina Friis, seniorforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland, telefon: 7841 4335, e-mail: karina.friis@stab.rm.dk
 • Finn Breinholt Larsen, seniorforsker og programleder, DEFACTUM, Region Midtjylland, telefon: 2273 0252, e-mail: finn.breinholt@stab.rm.dk

Læs mere om undersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk

Svarprocenterne i kommunerne i Region Midtjylland

FAKTA OM UNDERSØGELSEN              

 • Hvert fjerde år svarer regionens borgere på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Det gør de i den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel: "Hvordan har du det?"
 • I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: "Hvordan har du det?" fra den 5. februar til den 13. maj 2021
 • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

 • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
 • I Region Midtjylland får 70.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
 • Region Midtjylland udsender to forskellige spørgeskemaer: et til unge (16-24 år) og et til voksne (25 år og opefter)

Nationale parter

 • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
 • Baggrund for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet
 • På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

Offentliggørelse af resultater

En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres i foråret 2022.

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk