Røntgenafdelinger i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har for første gang udviklet en fælles spørgeskemaundersøgelse. Det er sket i samarbejde med DEFACTUM og med undersøgelsen tager de tre regioner nu pulsen på den patientoplevede kvalitet på tværs af røntgenafdelingerne i Jylland og på Fyn.

- Et fælles koncept understøtter det lokale arbejde med den patientoplevede kvalitet. De enkelte afdelinger får nemlig mulighed for tværgående sammenligninger og læring, fortæller projektleder Klaus Nordentoft Lemvigh, DEFACTUM. 

Blandt de første offentliggjorte resultater er tilfredshedsundersøgelserne fra Hospitalsenheden Midt i Region Midtjylland. De viser eksempelvis, at patienterne sætter pris på den varme og omsorg, de bliver mødt med, når de bliver undersøgt. 

Det er et flot skulderklap til de ansatte, og noget de kan være stolte af, fortæller kvalitetskonsulenterne Inge Løvig Pedersen og Annette Meyer Balle om den nye undersøgelse i Hospitalsenheden Midt.

Kvalitetskonsulenterne er samtidig glade for undersøgelsens setup, da de nu får mulighed for at dykke dybere ned i kvalitetsarbejdet.

En fin svarprocent og – ikke mindst – patienternes mange kommentarer er med til yderligere at styrke mulighederne for at forbedre oplevelsen hos patienterne.

- Når mange patienter tager sig tid til at svare og skrive en masse kommentarer i en tilfredshedsundersøgelse, så bliver medarbejderne på afdelingerne klogere på, hvad de kan arbejde videre med fremadrettet. I sidste ende kommer det forhåbentlig fremtidige patienter til gavn, fortæller faglig leder Jens T. Hørlück, DEFACTUM.

Sammen med Klaus Nordentoft Lemvigh har han bidraget i undersøgelsens planlægningsfase med kvalificering af spørgsmål, projektdesign og sikret fælles opsætning af den elektroniske spørgeskemaundersøgelse.

Det var røntgenafdelingerne i regionerne, der selv gennemførte og indsamlede data til spørgeskemaundersøgelsen. Efter planen skal undersøgelsen gennemføres hvert år.

Interesserede kan henvende sig til Klaus Nordentoft Lemvigh.

Læs mere om den nye målrettede tilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelingerne

Jens T. Hørlück

Jens T. Hørlück
Tlf. 2170 2841
Mail jehoeje@rm.dk