Samfundsudviklingen går hurtigt, og livet er blevet mere uforudsigeligt, usikkert og svært at kontrollere. I de senere år har medierne været fulde af nyheder og debatter om danskernes stigende stressniveau. Ikke uden grund. Fra 2013 til 2017 steg andelen af danskere med et højt stressniveau fra 27% til 31%, viser en ny temaanalyse baseret på befolkningsundersøgelsen: Hvordan har du det? i Region Midtjylland. Én gruppe er dog på den grønne gren, nemlig "de unge ældre": Borgere i alderen 65 til 74 år er den mindst stressede gruppe i befolkningen. Sådan lyder et par af konklusionerne i DEFACTUMs nye temaanalyser støttet af Velliv Foreningen.

I samfundet stiger stress

Ikke nok med det, modsat den yngre del af befolkningen er ældre på 65+ ikke blevet mere stressede.

- Det stigende stressniveau i befolkningen generelt er stærkt bekymrende og noget, der kalder på handling. Men det er samtidig vigtigt at nuancere debatten og fokusere på grupper med højt stressniveau og de grupper, hvor stressniveauet fortsætter med at stige, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

- Samtidig er det naturligvis vigtigt at fortælle de positive historier. Vi er i Velliv Foreningen glade for at kunne konstatere, at en stor andel ældre på arbejdsmarkedet og pensionister ikke oplever en masse belastninger i dagligdagen og at de samtidig har et lavt stressniveau, fortsætter Lars Bo Pedersen.

Pensionens første årti stresser danskernes mindst

Der er ellers nok, der kan belaste den ældre aldersgruppe.

- Når vi rammer pensionsalderen oplever vi stadigt flere dødsfald blandt familie og nærmeste venner. Nogen mister også kontakten til deres gode kollegaer og andre flytter væk fra de gamle naboer til en mindre bolig. Det sociale netværk skrumper langsomt, i takt med at det fysiske og mentale overskud bliver mindre, og det stresser i hverdagen, fortæller seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra DEFACTUM og fortsætter:

-  Alligevel er de første 10 år af pensionisttilværelsen den mindst stressende periode i danskernes liv. Modenheden giver de unge pensionister en ballast og med alderen bliver de fleste bedre til at håndtere stress eller simpelthen styre uden om ting, der kan give stress.

Stress er konstant men højt hos de ældste

Derimod er stressniveauet højt hos "de ældste ældre" på 74 år plus. Det er ikke mindst sygdom, men også f.eks. det at tage sig af en syg ægtefælde, der stresser dem. Til gengæld er stressniveauet heller ikke steget i denne gruppe fra 2013 til 2017.

- Når vi snakker om stress, er de ældre en interessant gruppe, fordi de tilsyneladende står lidt uden for den generelle udvikling. Indirekte siger det noget om årsagerne til den stigning i stressniveauet, der er sket i de senere år: Vi skal kigge i retning af ændringer, der er sket i vores arbejdskultur, det stigende forventningspres hos unge, altid-online-kulturen osv. Tit er det samspillet mellem flere stressfaktorer, der får læsset til at vælte, siger Finn Breinholt Larsen.

Finn Breinholt Larsen påpeger samtidig, at bl.a. også bedre helbred i befolkningen, bedre behandling på hospitalerne og netværksunderstøttende teknologier gør pensionisttilværelsen lettere.

Ældre navigerer uden om problemer

I undersøgelsen har forskerne også spurgt danskerne til deres oplevelse af belastninger i dagligdagen. Også her er der store forskelle på de yngre og de ældre.

- Danskere i den erhvervsaktive alder oplever at være belastet af arbejde, økonomi og bolig, mens borgere over 65 år stort set ikke oplever denne type belastninger. Lidt mere overraskende er det måske, at de ældre også i mindre grad oplever at være belastet af forhold til partner, familie og venner, fortæller forsker Jes Bak Sørensen fra DEFACTUM.

- Overskuddet hos de 65-74-årige er tydeligt både hvad angår stress og belastninger. Det skyldes sandsynligvis, at ældre bruger deres erfaring til at navigere uden om problemer og så oplever de ofte også belastninger mindre negative end yngre, afslutter forsker Jes Bak Sørensen.

Find tal og yderligere beskrivelser i de tre temaanalyse

Jes Bak Sørensen

Jes Bak Sørensen
Tlf. 2167 3309
Mail jesbso@rm.dk