Hvert fjerde år svarer regionens borgere på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Det gør de i den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel: "Hvordan har du det?"

Nu er det tid igen. Den 5. februar lander spørgeskemaet i den digitale eller almindelige postkasse hos 70.000 udvalgte borgere over 16 år i Region Midtjylland. Svarene udgør den regionele Sundhedsprofil, der former regionens såvel som kommunernes fremtidige sundhedspolitik og -indsats.

Hvordan påvirker corona midtjyderne?
Undersøgelsen bliver brugt både til at følge udvikling over tid i sundhedsvaner, mental sundhed og sygelighed og samtidig til at opfange nye tendenser. I år giver den en særlig indsigt i, hvordan corona-pandemien påvirker os.

- Jeg håber, at alle, der får skemaet, vil bruge tid på at fortælle os, hvordan de har det. I år vil vi også gerne vide, hvad corona har betydet for dit humør og din sundhed. Svarene bruger vi som rettesnor for, hvordan vi kan understøtte trivsel og sundhed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

I Region Midtjylland bliver resultaterne blandt andet brugt i arbejdet med at fremme lighed i sundhed og forebygge sygdom i samarbejde med kommuner og almen praksis.

- Øget lighed i sundhed er en stor og vigtig opgave, som vi har stort fokus på. Vi arbejder tæt sammen med kommunerne om at sikre, at alle får den hjælp, de har brug. På en måde, der passer ind i deres liv, siger Anders Kühnau.

Kommunerne efterspørger viden om unges forbrug af snus
Undersøgelsen er tilrettelagt i tæt dialog med kommunerne i Region Midtjylland, der også er de vigtigste aftagere af viden fra "Hvordan har du det?"-undersøgelsen. På baggrund af kommunernes ønsker indeholder undersøgelsen denne gang blandt andet spørgsmål om unges brug af snus.

- Jo flere som svarer på undersøgelsen, jo klogere bliver vi på at lave de helt rigtige sundhedsindsatser, som matcher befolkningens behov. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil bruge tid på at svare på undersøgelsen, både unge, ældre og alle derimellem, siger formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland, Torben Hansen, der til daglig er borgmester i Randers Kommune, og fortsætter: 

- I sundhedsaftalen har vi i fællesskab mellem kommuner, region og almen praksis et stort fokus på forebyggelse. Vi er startet med rygning og er derfor spændt på at se udviklingen i daglig rygning. Også på andre områder følger vi udviklingen med spænding – ikke mindst i lyset af corona-krisen.

En forskningsmæssig skattekiste
Seniorforsker Karina Friis fra DEFACTUM, der er projektleder på undersøgelsen, peger på, at "Hvordan har du det?" både er praktisk anvendelig og samtidig indeholder et stort forskningsmæssigt potentiale:

- Vi oplever, at kommunerne er meget ivrige efter at få indsigt i den viden, der ligger i "Hvordan har du det?"-undersøgelsen, og at de i vid udstrækning bruger denne viden som grundlag for deres indsatser. Det er den praktiske anvendelse af resultaterne, der skaber værdi gennem bedre indsatser til borgerne.

- Undersøgelsen er samtidig en skattekiste af data til forskning. Den gør os eksempelvis klogere på helbredsmæssige konsekvenser af ensomhed, risikofaktorer for stress, om tatoveringer øger risikoen for kræft, og i hvor høj grad patienter oplever, at det er svært at følge deres behandling. Den type viden får vi kun svar på, hvis vi spørger borgerne selv, fortæller Karina Friis.

FAKTA           

  • I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 5. februar til den 13. maj 2021
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel
  • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

  • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
  • I Region Midtjylland får 70.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
  • Region Midtjylland udsender to forskellige spørgeskemaer: et til unge (16-24 år) og et til voksne (25 år og opefter)

Nationale parter

  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
  • Baggrund for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet
  • På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

Offentliggørelse af resultater
En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres i foråret 2022

Mere om undersøgelsen

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk