Seniorforskerne Anne-Mette Hedeager Momsen og Christina Malmose Stapelfeldt fra DEFACTUM i Region Midtjylland får nu 1.000.000,- kr. af Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse til at belyse, hvorvidt Social Sundheds indsats med brobyggere er med til at forebygge social ulighed i sundhed.

Den frivillige forening Social Sundhed eksisterer nu i København, Odense, Aalborg, Fredericia, Midtvest og Aarhus. Indsatsen foregår ved, at frivillige brobyggere, der alle er sundhedsfaglige studerende, følger og hjælper sårbare borgere, når de skal til læge, på hospitalet eller har behov for anden kontakt til sundhedsvæsenet.

- Den sociale ulighed i sundhed i Danmark er steget i perioden mellem 2010-2017. Vi ved, at socialt sårbare borgere er mere syge end andre, men også at de ikke får kontakt med eller har samme udbytte af mødet med sundhedsvæsnet, fortæller projektleder og seniorforsker Anne-Mette Hedeager Momsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM og fortsætter:

- Vi skal derfor undersøge effekten af Social Sundhed; herunder om indsatsen ændrer borgernes forbrug af sundhedsydelser og de dermed opnår et bedre udbytte. Desuden undersøger vi om indsatsen forbedrer deres oplevelse af mødet med sundhedsvæsnet. Hvis brobyggernes indsats er effektiv, er det langsigtede perspektiv, at foreningen i samarbejde med kommunerne kan udbrede tilbuddet til sårbare borgere og forebygge ulighed i sundhed.

- Som kommune er vi hele tiden optaget af at finde nye løsninger, der kan skabe mere lighed i sundhed. Vi glæder os derfor over, at vi nu får endnu mere ny viden, som kan styrke vores samarbejde med civilsamfundet og i dette tilfælde Social Sundhed, siger Otto Ohrt, sundhedschef hos Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Undersøgelsen gennemføres af DEFACTUM i regi af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) - et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midtjylland.

Læs mere om resultatet af undersøgelsen her


Maiken Bay Ravn
Tlf.: 7841 4441
Mail: mairav@rm.dk