Omkring 39.000 sygeplejersker bemandede under udbruddet med ny coronavirus fra marts til juni de danske hospitaler. De risikerede deres eget såvel som deres nærmeste families og venners helbred. Nogle fordi de stod i frontlinjen på afdelingerne, der modtog patienter med COVID-19. Andre fordi de arbejdede på offentlige hospitaler med mange smittede.

Stolthed over et veludført stykke arbejde, og tryghed ved en tydelig og klar ledelse satte præg på hverdagen for mange sygeplejesker.

Overordnet tegner der sig dog et billede af, at den mentale sundhed har været belastet. En ny måling fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM blandt mere end 1.200 sygeplejersker på tværs af landet viser, at der har været en oplevelse af bekymring og utryghed under COVID-19's periode med spidsbelastning.

- Det er især uvished om arbejdstid, manglende oplæring i nye specialer og risikoen for at blive udpeget til at passe COVID-19-patienter, der skabte bekymring og utryghed blandt sygeplejerskerne, fortæller forsker Caroline Trillingsgaard Mejdahl, der står i spidsen for projektet.

Hun og en gruppe forskere var interesserede i sygeplejerskernes trivsel. Derfor besluttede de at lave en hurtig stikprøve på trivslen og den mentale sundhed blandt sygeplejerskerne med en spørgeskemainvitation på de sociale medier, og de blev hurtigt overvældet. 1.200 besvarelser strømmede ind og over en fjerdedel havde taget sig tid til at beskrive deres oplevelser med egne ord.

- Alene antallet af besvarelser siger, at sygeplejerskerne har noget på hjerte, og vores foreløbige analyser tyder på, at arbejdet som sygeplejerske for mange har været forbundet med stor utryghed og mange bekymringer. Mere end 50% af respondenterne oplevede i høj eller nogen grad at føle sig utrygge i arbejdet som sygeplejerske pga. COVID-19, opsummerer Caroline Trillingsgaard Mejdahl ud fra spørgeskemaundersøgelsen og fortsætter:

- Mange sygeplejersker er bekymrede over deres eget helbred, men risikoen for at smitte andre giver dem endnu større bekymring. Mere end 60% oplevede i høj eller i nogen grad at føle sig bekymret for sine nærmeste pga. deres arbejde som sygeplejerske under COVID-19.

Forskerne har endnu ikke lavet dybdegående analyser af besvarelserne. Baseret på indledende analyser af de mere end 350 fritekstbesvarelser, tegner der sig dog et billede af, hvorfor sygeplejerskernes mentale sundhed er belastet:

- Flere sygeplejersker beskriver, hvordan der på deres afdeling har været prikke-runder, hvis ingen har meldt sig frivilligt til at arbejde på et COVID-afsnit. Flere blev udlånt mod deres vilje, og endnu flere frygtede, at de ville komme i en sådan situation. Prikkerunderne resulterede i sygeplejersker, der blev sygemeldte med stress. Enkelte tog konsekvensen og sagde deres job op, fortæller Caroline Trillingsgaard Mejdahl og uddyber:

- De har været under et stort pres. Mange sygeplejersker frygter ikke blot for sig selv men også familie og venner. Samtidig frygter de at smitte patienter og kollegaer. Ingen ønsker at være dén, der tager smitten med ind på en afdeling, fortæller Caroline Trillingsgaard Mejdahl.

- I deres hverdagsliv tager mange derfor også strengere forholdsregler end de nationale retningslinjer, for at udgå at smitte andre. De går fx i selvisolation og lader ikke deres børn have lege-aftaler til trods for genåbning, afslutter hun.

Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond støttede indsamlingen af spørgeskemaer økonomisk, og forskergruppen er en bredt sammensat fra DEFACTUM i Region Midtjylland og Psykologisk Institut på AU. Den består af: forsker og sygeplejerske Caroline Trillingsgaard Mejdahl, antropolog og forsker Morten Deleuran Terkildsen, psykolog og forsker Berit Kjærside Nielsen og psykolog og lektor Mimi Yung Mehlsen.