Hvert år indlægges 33.000 danskere med forsnævrede kransårer, der forsyner hjertet med ilt, og over 5.000 får hjertesvigt. En sygdom hvor pumpefunktionen i hjertet er nedsat. Efterfølgende får patienterne tilbud om træning og uddannelse i en sundere livsstil, der kaldes hjerterehabilitering og består i dag af et standardforløb på 12 uger. Træningen og uddannelsen minimerer risikoen for endnu en tur på hospitalet.

Mange fastholder dog ikke livsstilsændringerne eller møder op til hjerterehabilitering, og derfor har tre hospitaler i Region Midtjylland i et forskningsprojekt anvendt en udvidet patientuddannelse under navnet: "Læring og Mestring" til hjerterehabilitering.

Gavnede ikke alle hjertepatienter
DEFACTUM og Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland evaluerede i forskningsprojektet med 825 deltagende patienter og tre års opfølgning omkostningseffekten af Læring og Mestring sammenholdt med standard hjerterehabilitering.

- Overordnet er der ingen forskel i helbredstilstand og dødelighed, men det udvidede forløb er samlet set mest omkostningseffektivt for patienter med hjertesvigt set fra et samfundsperspektiv, fortæller leder af forskningsstudiet Nasrin Tayyari Dehbarez, DEFACTUM og understreger:

- Patienter med hjertesvigt gennemførte hjerterehabiliteringen bedre og med en mere gavnlig effekt, når de var i forløbet med Læring og Mestring.

Tidligere undersøgelser har ligesom det nye studie vist, at patienterne har en højere grad af deltagelse i hjerterehabiliteringsforløbet under det udvidede tilbud, og det fører, ifølge Nasrin Tayyari Dehbarez, forventeligt til et bedre og mere varigt resultat.

Lavere omkostninger for patienter med hjertesvigt
Udover helbred og dødelighed har forskerne set på omkostningerne af behandlingen, sygefravær og produktionstab.

- Beslutningstagerne bør have øje for, at den udvidede patientuddannelse Læring og Mestring samtidig ser ud til at reducere det samlede ressourceforbrug, når det gælder patienter med hjertesvigt. Til gengæld lader det ikke til, at Læring og Mestring påvirker hverken effekter eller ressourceforbrug hos patienter med forsnævrede kransårer, fortæller Nasrin Tayyari Dehbarez.

Mere sved på panden på den korte bane
Der var også andre effekter ved det udvidede Lærings- og Mestringsforløb. Det fik flest til at træne under forløbet på hospitalet.

- Det udvidede forløb med Læring og Mestring får flere til at deltage i den fysiske og livsforlængende træning, men desværre er der ingen mærkbar effekt tre år efter indlæggelsen, fortæller Nasrin Tayyari Dehbarez, DEFACTUM, og afslutter:  

- Der er behov for yderligere forskning for at studere de dynamiske effekter. De to forløb lader til at have forskellige forcer for forskellige undergrupper af hjertepatienter, men antallet af patienter i gruppen med hjertesvigt i forskningsprojektet er for lille til, at vi kan udlede, om andre patientgrupper også bør have lidt ekstra hjælp til at træne og omlægge livsstilen.

Mere information om forskningsstudiet