Hvert fjerde år spørges mere end 50.000 midtjyder om deres sundhed og trivsel. Det gør de i Region Midtjyllands sundhedsprofil Hvordan har du det? Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM har i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd udarbejdet en ny analyse af sundhedsprofilen fra 2017, der viser, at de velstillede områder i landdistrikterne er i top hvad angår sundhed, mens der er alvorlige sundhedsudfordringer blandt de svagest stillede. Kun indenfor svær ensomhed og depression er alle lige, og det afviger fra byerne.

Mere end hver fjerde ryger blandt de socialt svageste
Den nye analyse viser, at der i de dårligst stillede landområder er hele 29 % daglige rygere, mens der kun er 9 % blandt de socialt stærkeste landområder. Samlet er den fysiske sundhed langt dårligere i de socialt svage landdistrikter end i de socialt stærke landdistrikter - og det bekymrer:

- Generelt er der en stor del af befolkningen i de dårligst stillede områder på landet, der har en usund levevis. Eksempelvis ryger næsten hver fjerde og hver ottende lever med et højrisikoforbrug af alkohol. Forekomsten er en halv gang større end i de stærkeste områder, fortæller forsker Jes Bak Sørensen, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Den nye analyse af landdistrikterne viser også, at de dårligst stillede i højere grad spiser usundt og er svært overvægtige. Der er ganske enkelt ingen sundhedsparametre, hvor borgerne i de socialt svage landdistrikter har bedre sundhed end borgerne i de socialt stærke landdistrikter.

- De største udfordringer på landet er i forskellen mellem de socialt stærke og svage landdistrikter, hvor mange er uden arbejde, har et lavt uddannelsesniveau og en lav indkomst. De har derfor også behov for målrettede indsatser, fortæller Jes Bak Sørensen og peger på at lokalt forankrede sundhedsindsatser i de tyndt befolkede områder, kan gøre en forskel. Sammen med strukturelle tiltag som eksempelvis regeringens nye tobaksaftale.

Den mentale sundhed er bedre på landet
Overordnet er sundhedsvanerne kun lidt dårligere på landet end i byerne. Der er dog flere der ryger, spiser usundt og er svært overvægtige. Omvendt er den mentale sundhed lidt bedre på landet. Og der langt færre forskelle mellem top og bund:

- På baggrund af den haltende fysik i de dårligst stillede områder på landet, så er det lidt overraskende, at der ikke er forskel i depression og svær ensomhed. Der er dog flere med et højt stressniveau end i de socialt stærke landdistrikter, fortæller Jes Bak Sørensen

Han mener det kræver en samlet indsats, hvis vi for alvor skal løfte befolkningens sundhed og trivsel i de socialt dårligst stillede landområder:

- Der er ikke nødvendigvis stor opmærksomhed på landområder med dårlig sundhedstilstand. Samtidig er det også vanskeligere at nå ud med sundhedstilbud i tyndt befolkede områder. Vi skal både tage hånd om de "nære" årsager til social ulighed i sundhed som rygning og kost, og de bagvedliggende årsager til social ulighed i sundhed som uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning.

"Sundhedsoversigt for landdistrikter, mindre byer og større byer" er udarbejdet af Jes Bak Sørensen og Björk Guðlaugsdóttir, DEFACTUM, Region Midtjylland. Sundhedsoversigten er finansieret af Landdistrikternes Fællesråd.

Hele Sundhedsoversigten kan læses på DEFACTUMs hjemmeside

...og på Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside 

Find hele Region Midtjyllands sundhedsprofil 

Jes Bak Sørensen

Jes Bak Sørensen
Tlf. 2167 3309
Mail jesbso@rm.dk