Trods velstand og velfærd; trods flere indsatser og kampagner, så savner stadigt flere nogen at være sammen med.

Samtidig har ensomme borgere større risiko for depression, søvnproblemer og hjertesygdom. Og det er især hos unge og de ældste ældre, at forekomsten af ensomhed bekymrer.

Målet er en drømmekommune
I disse dage får 6.000 unge og ældre i Silkeborg Kommune derfor et spørgeskema, der tager temperaturen på trivsel og ensomhed. Det samme får 6.000 andre unge og ældre fra Midtjylland. Svarene skal senere danne grundlag for at finde frem til de bedste indsatser, der er samlet og udfoldet i Silkeborg Kommune i et partnerskab mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere.

Målet er at skabe en 'drømmekommune', hvor fællesskabende indsatser flettes ind i hinanden, så eksempelvis de unge fra et mødested involverer sig i et lokalt plejehjem.

- Vi har et fælles og stærkt ønske om, at skabe plads til flere i fællesskaber gennem meningsfulde og effektive indsatser mod ensomhed, fortæller forskningsleder for projektet Mathias Lasgaard fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM og fortsætter:

- Vi ønsker at komme til bunds i problemet, og vi spørger derfor både folk i og uden for Silkeborg Kommune om ensomhed og fællesskaber. Derefter afprøver vi forskellige indsatser over fire år, og tanken er så, at de mest effektive initiativer skal udbredes.

Silkeborg Kommune tester indsatser
I første omgang er projektet rettet mod unge og de ældste ældre i Silkeborg Kommune. Ifølge den seneste Sundhedsprofil for Region Midtjylland steg andelen af ensomme i Silkeborg Kommune fra 2013 til 2017 som i mange andre kommuner.

- Vi er stolte over at deltage i et ambitiøst forskningsprojekt, hvor vores erfaringer og praksis både kan komme borgere i Silkeborg Kommune og andre i andre kommuner til gavn. Vi har både lyst og vilje til at arbejde målrettet på at mindske ensomheden. Og vi har allerede gode samarbejder med flere organisationer og en række andre centrale aktører, fortæller Rikke Gjellerod, leder af Udvikling og Forebyggelsessektionen i Silkeborg Kommune.

Projektet, der hedder Flere i Fællesskaber, skal bekæmpe ensomhed og skabe varige og bæredygtige løsninger i Silkeborg Kommune.

Bag står Silkeborg Kommune, DEFACTUM – Region Midtjylland, Mary Fonden, Ældre Sagen, Fonden Ensomme Gamles Værn, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Selvhjælp Silkeborg, Silkeborg Højskole, Ventilen, Jysk børneforsorg/Fredehjem, Come Together og Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), der har forpligtet hinanden på at arbejde sammen om at bekæmpe ensomhed. Partnerne er trådt sammen, fordi der er brug for alles viden, kompetencer og kapacitet.

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Tryg Fonden, Helsefonden, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Silkeborg Kommune, Ældre Sagen, Fonden Ensomme Gamles Værn og DEFACTUM i Region Midtjylland.

Mere om undersøgelsen på flereifaellesskaber.silkeborg.dk

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk