Resultaterne er fra ny rapport fra DEFACTUM baseret på data fra HjerteKomMidt - en national database udviklet af DEFACTUM. Databasen understøtter den kommunale praksis i hjerterehabilitering. Data bidrager til løbende kvalitetsforbedringer af indsatser til borgere i et kommunale forløb.

De midtjyske kommuner har siden 2017 registreret data i HjerteKomMidt. Seneste data er formidlet i rapportering for 2019.

- Resultaterne vurderes helt overordnet at være på samme niveau som på hospitalerne. Samlet set er der dog over de tre år ingen væsentlig forbedring i indikatorresultaterne for de enkelte indsatser, fortæller Hanne Søndergaard, der fortsætter:

- Næste skridt er et målrettet og løbende kvalitetsarbejde for de midtjyske kommuner og i klyngesamarbejdet for at forbedre de indsatser, der afspejles i indikatorerne.

Læs mere i rapporten "Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. HjerteKomMidt 2019" 

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard
Tlf. 2152 6487
Mail hannsn@rm.dk