I en ny samarbejdsaftale giver Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM hinanden hånd på, at de ved fælles hjælp skal styrke og samle forsknings- og uddannelsesmiljøet på folkesundhedsområdet. Målet er at skabe synergi mellem parternes indsatser, så samspillet mellem forskning, undervisning og praksis går op i en højere enhed.

Stærkt fundament

Vicedirektør for DEFACTUM Mette Kjølby har store forventninger til den nye samarbejdsaftale:

-Med samarbejdsaftalen får vi mulighed for at styrke et allerede stærkt folkesundhedsmiljø i regionen og på universitetet. Vi har et stærkt fundament at bygge videre på, så vi i fælleskab kan forløse det fulde potentiale inden for forskning på folkesundhedsområdet til gavn for borgerne, siger hun.

Aftale med konkrete tiltag

Ifølge institutleder Ole Bækgaard fra Institut for Folkesundhed er styrken ved den nye aftale, at den ikke kun angiver hensigten med samarbejdet, men også tydeligt angiver, hvordan samarbejdet kan udmøntes i praksis.

- Hverken vi eller DEFACTUM er interesserede i samarbejdsaftaler, som blot funger som hensigtserklæringer. Vi er ambitiøse, og vi har i den nye aftale forsøgt så konkret som muligt at udpege fælles muligheder for en styrkelse af folkesundhedsområdet. Samtidig indeholder aftalen et fokus på det faglige samarbejde understøttet af et tydeligt ledelsesophæng, så både medarbejdere og ledelse kan se, hvad der kan komme ud af et tættere samarbejde. Samarbejdet skal give mening for den enkelte medarbejder og være let at engagere sig i, siger han.

Hvad indeholder samarbejdsaftalen?

Den nye samarbejdsaftale omfatter bl.a. en mulighed for, at DEFACTUM-medarbejdere kan undervise på de uddannelser, som Institut for Folkesundhed er ansvarlig for. Ikke bare som gæsteforelæsere, men som en integreret del af instituttets undervisningsteams.

Derudover vil instituttet og DEFACTUM bl.a. samarbejde om:

  • Fælles fondsansøgninger og forskningsprojekter.
  • Fælles medarbejdere, der kan bidrage til videnudveksling og brobygning mellem de to parter.
  • Attraktive arbejdsvilkår og karriereudvikling for fælles medarbejdere, herunder bl.a. mulighed for frikøb ifm. tidsbegrænset ansættelse i partnerorganisationen.
  • Fælles formidling af forskningsresultater og afholdelse af faglige events.

Mette Kjølby
Tlf. 4089 3164
Mail metkjo@rm.dk