- Jeg bruger Pitstop til at få ro og tryghed om min tilværelse og komme på sporet igen. Forhåbentligt er det slut med misbrug og jeg er begyndt på antabus og AA. Det er et helle for hverdagen. Sådan lyder det fra en af brugerne af tilbuddet Pitstop, som drives af Røde Kors i samarbejde med Aarhus Kommune og AUH.

Omsorgscenter Pitstop er et midlertidigt tilbud til de hjemløse og funktionelt hjemløse borgere, der har brug for restituering efter end hospitalsophold og borgere, der har brug for en pause fra gaden.

Ovenstående udtalelse tegner et meget godt billede af borgernes vurdering af deres udbytte af Pitstop, fortæller projektleder på evalueringen Mette Gubi Axelsen, DEFACTUM og uddyber:

- Evalueringen peger på, at borgerne profiterer af at få en pause fra gaden. Pausen giver ro, mad, en seng, restitution og mulighed for samvær, hvor der ikke stilles krav. Der er dog krav om, at man kan være sammen med andre mennesker. Der er fortsat en gruppe udsatte, syge borgere, der ikke rummes. Men for de borgere, der får tilbuddet, er det et tiltrængt frikvarter fra et hårdt liv – et frikvarter, hvor der er mulighed for restitution for krop og sind.

Et kort frikvarter

Siden åbningen d. 1. april 2018 har der været 102 ophold af 2-3 ugers varighed i Pitstop. De 2-3 uger er ifølge en af borgerne på Pitstop et kort frikvarter:

- Men det har i hvert fald fået mig lidt på ret køl. Problemet er bare, det er for kort tid, alt for kort tid. Jeg synes, der mangler et sted, man kan komme ud til.

Varigheden er netop en strukturel udfordring ved Pitstop, da det kun er muligt at give borgerne en kort pause fra et hårdt liv. Det viser DEFACTUMs evaluering.

- Det tyder dog på, at den korte pause kan være et positivt skub i den rigtige retning. Evalueringen viser, at 88% har det godt efter et ophold på omsorgscenteret Pitstop, mod 39% før de ankom, fortæller Mette Gubi Axelsen.

Om undersøgelsen:

DEFACTUM har fra sensommeren 2018 til marts 2019 undersøgt om borgerne oplever øget livskvalitet i forbindelse med deres ophold på Pitstop samt hvilke begrænsninger, Pitstop har.

Evalueringen er lavet på baggrund af et deltagende observationsstudium i en længere periode, gennem interviews med borgere og spørgeskemaer til selvsamme. DEFACTUM har lavet fokusgruppeinterviews med medarbejdere, ledere og frivillige og endelig har vi sammen med borgerne udarbejdet videofortællinger om borgerne.

Læs mere om projekt Pitstop her

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen
Tlf. 2046 3242
Mail rennie@rm.dk