Vurdering af enkelttiltag, teknologier og mere komplekse problemstillinger kræver ofte at viden og forskning indenfor et område samles og opsummeres. Et samlet overblik over vidensgrundlaget muliggør, at vi kan udtale os om hvad vi ved og hvad vi ikke ved.

Denne vidensopsamling skal som anden forskning følge bestemte metodekrav. Til opgaven har DEFACTUMs forskere og konsulenter udarbejdet en metodevejledning, hvori de beskriver faser og indhold ved systematisk litteraturgennemgang baseret på national og international viden indenfor området.

Metodevejledningen kan benyttes af alle, der udarbejder eller beskæftiger sig med systematiske litteraturgennemgange. Den er et forsøg på tydeligt og gennemsigtigt at synliggøre den metodiske fremgangsmåde i forbindelse med indsamling, vurdering og sammenfatning af viden.

Metodevejledningen er den første i en række af vejledninger, som opsamler de metodiske fremgangsmåder indenfor en række kvalitative og kvantitative fagområder.

Metodevejledningen bliver løbende revideret i forhold til den seneste metodiske viden.

Metodevejledningen om systematisk litteraturgennemgang finder du her

Gitte Valentin

Gitte Valentin
Tlf. 2427 6188
Mail givale@rm.dk

Stina Lou

Stina Lou
Tlf. 7841 4364
Mail stisoe@rm.dk

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk