På en trykfølsom skærm bliver alle patientens oplysninger hurtigt hentet ind, computeren lagrer alle oplysninger under operationen og via den trykfølsomme skærm har den opererende kirurg kontrol med det meste af udstyret på operationsstuen. Moderne teknologi, der understøtter kontrollen over kirurgisk og ikke-kirurgisk udstyr på operationsstuen har allerede gjort sit indtog på omkring 77 integrerede operationsstuer i Danmark, hvilket potentielt kan vokse til det tidobbelte de kommende år i forhold til antal operationsstuer på landsplan.

Men hvad koster de integrerede operationsstuer, virker de og giver de bedre behandlinger? Nogenlunde sådan lød spørgsmålene fra Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds, som derfor nedsatte en national projektgruppe ledet af DEFACTUM i Region Midtjylland til at besvare spørgsmålene.

Tilfredshed til høj pris

Resultatet er en medicinsk teknologivurdering, der netop er udgivet af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, og den tyder på, at personalet ser en værdi i de integrerede operationsstuer:

- Operationspersonalet er generelt tilfredse med de integrerede operationsstuer, de finder integrationen god og at touchpaden er let at anvende, fortæller senior projektleder Claus Løvschall, DEFACTUM, men tilfredsheden har en pris: 

- I gennemsnitlig giver det en ekstra omkostning på knap 700.000 kr. for blot én integreret operationsstue sammenlignet med den almindelige stue. Hvis antallet eksempelvis stiger med yderligere 30 % på landsplan, så løber det derfor op i omegnen af 140 mio. kr.

En mere udbredt implementering af teknologien på landets operationsstuer vil altså, ifølge en omkostningsanalyse i rapporten, forventeligt medføre betragtelige omkostninger.

Ingen bedre eller hurtigere operationer
Overordnet er der indtil videre ikke meget der tyder på, at pengene giver kliniske gevinster.

- Vi finder ingen signifikante forskelle i operationstid mellem integrerede og konventionelle operationsstuer. Kommunikationen mellem det kirurgiske personale synes heller ikke at blive forbedret, og det samme gælder samarbejdet på stuen, fortæller senior projektleder Claus Løvschall, og opsummerer:

- Implementering og anvendelse af integrerede operationsstuer resulterer ikke i væsentlige forbedringer for organiseringen og arbejdsprocesserne på operationsstuen. Omvendt er der dog umiddelbart heller ingen risici ved den moderne teknologi, så udover prisen er der ikke noget, der taler imod at bruge teknologien til forskellige typer operationer.

Måske bedre i fremtiden
Er der ønske på flere hospitaler eller afsnit om at implementere den nye teknologi, så tilråder Claus Løvschall en tæt monitorering, så hospitalsledelsen efterfølgende kan vurdere, om der opnås effekter.

- Lige nu bør man overveje om nye integrerede operationsstuer skal indføres, men det ikke utænkeligt, at teknologien udvikler sig så meget, at stuerne over tid får effekt eller bedre værdi for såvel det kirurgiske personale som patienten.

Fakta:

  • I projektet blev der gennemført en systematisk litteraturgennemgang af den nuværende internationale forskning på området, samt sundhedsøkonomiske og organisatoriske analyser af danske data.
  • Projektet omhandler udelukkende integrationen og styringen af operationsstuens udstyr fra touchpaden og ikke selve udstyret som for eksempel operationsleje, kirurgiske instrumenter og lignende.

Find rapporterne bag:

Medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer


Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk