- Respiratorbehandling i eget hjem er en dyr og højt specialiseret behandling, der kan anvendes til patienter, som er afhængige af mekanisk ventilation hele- eller det meste af døgnet. Det kan eksempelvis være patienter, der lider af rygsygdomme, hjerneskade og ALS, fortæller forsker Lisbeth Ørtenblad, DEFACTUM, og uddyber:

- Respiratorbehandling i hjemmet giver patienterne mulighed for en mere normal hverdag end den de kan få, når de behandles under institutionelle rammer.

Følelse af at genvinde livet
Studiet viser, at patienterne udover de fysiske gevinster føler, at de genvinder deres identitet, og opnår øget autonomi og selvbestemmelse, når de behandles i deres eget hjem. Dette står i kontrast til livet før HMV med restriktioner, vrede og angst.

- Patienterne har dog svært ved at acceptere den nødvendige overvågning og mere eller mindre konstante tilstedeværelse af plejere, som er nødvendig ved respiratorbehandling fastslår Lisbeth Ørtenblad og uddyber:

- Selvom behandlingen i eget hjem øger patienternes livskvalitet, slipper de ikke for deres bekymringer og usikkerheder omkring deres sygdom. Derfor er det nødvendigt med et øget fokus på patientcentreret behandling og pleje.

Om undersøgelsen
Den systematiske litteraturgennemgang opsummerer resultater fra kvalitative studier af respiratorbehandling i eget hjem hos brugere, der er afhængige af overvågning og sundhedshjælp det meste af døgnet. Litteraturstudiet har et bruger-perspektiv og tager udgangspunkt i syv undersøgelser.

Læs mere om forskningsartiklen bag: Users’ experiences with home mechanical ventilation: a CERQual review of qualitative studies

Lisbeth Ørtenblad
Tlf.: 6130 4655
Mail: lisoert@rm.dk