- Sygefraværet har konsekvenser for samfundet, men den enkelte kvinde og hendes arbejdsplads rammes også. Derfor er det vigtigt at udforske, hvilke muligheder der er for at reducere sygefraværet, mener forsker Pernille Pedersen, DEFACTUM.

I en systematisk gennemgang har en forskergruppe derfor undersøgt effekten af fem forskellige interventioner på 1652 gravide medarbejdere. Tre af de fem interventioner bestod af fysisk træning, mens de sidste to anvendte henholdsvis kraniosakral- og akupunkturbehandling.  

Og det tyder på, at fysisk træning kan nedbringe de gravides sygefravær. Kun en af de fem interventioner viste en lavere hyppighed i sygefravær, og den bestod netop af et 12-ugers træningsprogram leveret af en fysioterapeut.

- Der bør derfor forskes mere i interventioner med blandt andet fysisk træning i samarbejde med sundhedsinstitutioner og arbejdspladser, fastslår forsker Pernille Pedersen.

Forskergruppen bag projektet består udover Pernille Pedersen af: Rikke Damkjær Maimburg, Aarhus Universitetshospital, Ellen Aagaard Nøhr, Syddansk Universitet, Merete Labriola, Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM/Aarhus Universitet og Anne-Mette Hedeager Momsen, DEFACTUM.

Læs her om projektbeskrivelsen 


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk