Erfaringer med de såkaldte ”sammedagsundersøgelser” bliver beskrevet i en ny rapport, som samler erfaringerne med at organisere indsatser til mennesker med multisygdom. Rapporten skal bruges i Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger på området. 

- Sammedagsundersøgelser for patienter med multisygdom kræver ofte større rum for indholdsmæssig fleksibilitet, fortæller forsker Morten Deleuran Terkildsen, DEFACTUM, der står for undersøgelsen, og fortsætter:

- Behandlingen er mere besværlig på grund af behovet for flere samtidigt bredspektrede undersøgelser på tværs af monofaglige hospitalsspecialer. Samtidig stiller det anderledes krav til servicetilbud i kommuner og den alment praktiserende læge.

Derfor skal der ifølge forskeren tænkes mere i sammenhæng mellem afdelinger og sektorer.

Kun én dag ud af kalenderen
Sammedagsundersøgelser bliver i dag organiseret forskelligt. Organiseringen afhænger eksempelvis af mulighederne i de fysiske rammer, fokus fra ledelsen og hvilke speciallæger der er på det pågældende sygehus. 

- Erhvervsaktive og patienter, der bor langt væk fra sygehuset, har særlig glæde af kun at skulle tage én dag ud af kalenderen for at passe deres behandling. Det giver dog også en øget informationsmængde, der for nogle sårbare patienter er belastende og skaber forvirring. I nogle tilfælde har patienter helt glemt vigtige informationer, de er blevet givet undervejs i forløbet, fortæller Morten Deleuran Terkildsen, DEFACTUM.

Han understreger, at der derfor skal tages udgangspunkt i den enkelte patients udfordringer.

Pakkeforløb for diabetes
Rapporten har desuden set på, hvordan sammedagsundersøgelser kan tilrettelægges for mennesker med diabetes, fordi de ofte udvikler følgesygdomme og dermed multisygdom.

- Man skal naturligvis stadig tage højde for den enkelte patient, men følgesygdommene for diabetikere er mere forudsigelige. Derfor kan deres forløb ofte planlægges som ’pakkeforløb’, hvor der er faste undersøgelser og specialister involveret.

Mennesker med multisygdom, hvor sygdomskombinationerne er mindre forudsigelige, skal derimod, ifølge rapporten, have et mere fleksibelt indhold i deres tilbud, der kan tage højde for deres ofte meget varierende behov.

Rapporten: Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom.