Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond bygger Region Midtjylland ti nye døgnpladser til intensiv genoptræning og rehabilitering af borgere med alvorlig hjerneskade. Byggeriet er en del af programmet "Socialt byggeri med målbar effekt", og tanken er at hjælpe borgerne med at generhverve færdigheder og skabe et nyt indhold i tilværelsen, så flere fastholder sociale netværk og job efter sygehusbehandling.

Helende arkitektur på Tagdækkervej

Nybyggeriet tager udgangspunkt i den nyeste viden om arkitekturens betydning for velvære og helbredelse: Den helende arkitektur.

Tagdækkervejs medarbejdere har arbejdet tæt sammen med de arkitekter, der har tegnet huset. Resultatet er et byggeri med naturlige træningsmuligheder "alle steder" inde og ude. Husets får bl.a. fysioterapi med udendørs træningsterrasse, lys der følger døgnrytmen og ekstra lyddæmpning til gavn for beboernes velvære, koncentration og mentale overskud.

Holder hus med om flere flytter hjem

I alt er 1,64 mio. kr. af de i alt 9,59 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond afsat til at måle om projektet lever op til intentionerne om bedre genoptræning og rehabilitering.

Opgaven er lagt i hænderne på DEFACTUM, Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus. Chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard skal sammen med Tagdækkervejs medarbejdere finde svar på, hvordan byggeriet påvirker det daglige arbejde med borgerne og deres mulighed for at fastholde det liv, de havde før.

- Vi skal fx i det små måle, om udeterrassen og en ny træningstrappe får hjerneskadede til at træne mere. Vi vil også se, om der viser sig en effekt på de store linjer ved at flere end i dag kan flytte i egen bolig efter et afsluttet rehabiliteringsforløb, siger Mett Marri Lægsgaard.

Når nybyggeriet står færdigt i begyndelsen af 2021, får Tagdækkervej plads til 24 faste beboere og 10 beboere på midlertidige genoptræningsophold.

Det samlede byggeri til 41 mio. kr. er netop godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland og deraf bidrager Den A.P. Møllerske Støttefond med 9,59 mio. kr.

Fakta

• Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbuddet Tagdækkervej udbygges for 41 mio. kr. til specialiseret rehabilitering af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.

• Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager med 9,59 mio. kr. under programmet ”Socialt byggeri med målbar effekt”. Heraf er 7,95 mio. kr. afsat til byggeriet og 1,64 mio. kr. til at praksisevaluere projektet.

• Tagdækkervej er forankret i Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade, som i dag har ansvaret for 105 døgnpladser og 60 dagpladser for borgere med erhvervet hjerneskade fordelt på fem tilbud i regionen.

• Kommunerne visiterer til genoptræning og rehabilitering på Tagdækkervej. Forløbene varer typisk i tre-seks måneder.

• Byggeriet på 1.599 m2 skal rumme 10 boliger, fællesrum, fysioterapi, træningsrum, samtalerum, kontorer og mødelokaler. Beboerne ventes at flytte ind i begyndelsen af 2021.

• Beboerne får naturlige træningsmuligheder mange steder i og udenfor huset. Forskning har vist, at borgere med erhvervet hjerneskade træner oftere, hvis omgivelserne naturligt indbyder til træning.

• Lys, lyd, materialer og farver skal understøtte brugernes velvære, koncentration og mentale overskud.

• Den A.P. Møllerske Støttefond bliver en del af en administrativ styregruppe, der følger fremdrift, tidsplaner, kvalitet og økonomi i byggeprojekt og evaluering.

Læs mere om evalueringen af Tagdækkervej

 

Lise Marie Witt Udsen
Tlf.: 2499 7787
Mail: lisuds@rm.dk