På Tagdækkervej i Hammel bygger Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland 10 nye døgnpladser til intensiv genoptræning og rehabilitering af borgere med alvorlig hjerneskade efter endt sygehusbehandling. Tilbygningen til regionens Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbud i Hammel støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 9,59 mio. kr. som en del af programmet "Socialt byggeri med målbar effekt".

Byggeriet er udarbejdet i samarbejde med medarbejderne og ud fra den nyeste viden om arkitekturens betydning for velvære og helbredelse. Huset får bl.a. fysioterapi med udendørs træningsterrasse, lys der følger døgnrytmen og ekstra lyddæmpning til gavn for beboernes velvære, koncentration og mentale overskud, og det glæder Lise Marie Witt Udsen.

- For borgere, der har fået en hjerneskade, er det blandt andet vigtigt at få ro og en god nattesøvn, så borgerne kan bruge deres energi på genoptræningen. Derfor er det også vigtigt, at arkitekturen giver borgerne de optimale rammer for rehabiliteringen. 

Lise Marie Witt Udsen er projektleder for evalueringen af, hvordan arkitekturen understøtter medarbejdernes faglige indsats såvel som borgernes rehabilitering.           

Evaluering på flere niveauer

I sidste ende skal evalueringen give viden om, hvorvidt arkitekturen skaber bedre rammer for indsatserne i rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej. 

- Det handler blandt andet om at give borgerne mulighed for at træne som en naturlig del af dagligdagen. Derfor skal indretningen invitere til, at borgerne selv gør noget aktivt samtidig med, at det også understøtter personalets arbejde, siger Mett Marri Lægsgaard, der har stået for evalueringsdesignet, og fortsætter:

- På det overordnede plan skal vi måle om det at bygge for 41 millioner kroner gør en forskel, og gør at borgerne udvikler sig mere end i de gamle rammer. Men samtidig skal vi også i det små undersøge om f.eks. udeterrassen og en ny træningstrappe får borgerne til at træne mere. Vi skal altså undersøge, hvilke indsatser der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.

I alt er 1,64 mio. kr. af de i alt 9,59 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond afsat til at måle om projektet lever op til intentionerne om bedre genoptræning og rehabilitering.

Den nye rehabiliteringsafdeling får navnet Neurorehabilitering Midt.

Foruden Lise Marie Witt Udsen og Mett Marri Lægsgaard indgår Dorte Laursen Stigaard fra DEFACTUM som projektmedarbejder.    

Evaluering af Neurorehabilitering Midt

Lise Marie Witt Udsen
Tlf.: 2499 7787
Mail: lisuds@rm.dk