For at minimere risikoen for at bakterier som eksempelvis stafylokokker og colibakterier inficerer et sår efter en operation, afprøver man antibakteriel kirurgisk tråd til at sy operationssår sammen med.

Og en EUnetHTA-rapport (international medicinsk teknologivurdering) finder da også at kirurgisk tråd beklædt med det antibakterielle stof triclosan er associeret med en signifikant reduktion af sårinfektioner efter et kirurgisk indgreb. Men der mangler viden.

De studier, der er inkluderet i rapporten, har ikke påvist en signifikant effekt af antibakteriel kirurgisk tråd i forhold til reduktion i dødelighed, indlæggelsestid eller livskvalitet.

Ligeledes rapporterer studierne ikke om bivirkninger. Det påpeges i en omtale af EUnetHTA-rapporten udarbejdet af ph.d.-studerende Gitte Valentin, DEFACTUM.

Der er ikke fundet kliniske studier, som undersøger effekten af kirurgisk tråd beklædt med klorhexidin, selvom denne type tråd allerede er på markedet.

På den baggrund konkluderer Gitte Valentin, at der er behov for studier, som kan belyse risici og bivirkninger ved at anvende antibakterielle suturer – både de beklædt med triclosan og de beklædt med klorhexidin.

Læs rapporten: Antibakterielt suturmateriale versus ikke-antibakterielt suturmateriale til forebyggelse af abdominal, overfladisk eller dyb postoperativ sårinfektion

Gitte Valentin

Gitte Valentin
Tlf. 2427 6188
Mail givale@rm.dk