I Danmark er lænderygsmerter den folkesygdom, som er årsag til flest sygedage, og DEFACTUMs forskere tester nu sammenhængen mellem rygsmerter og jobsituation. Hjælper en tværfaglig indsats for sygemeldte med lav indflydelse på jobbet? Eller giver den mening for sygemeldte, som føler sig i risiko for at blive fyret?

Hypotesen er, at sygemeldte får en lettere vej tilbage på arbejdsmarkedet, hvis indsatsen tilgodeser både deres fysiske, sociale og psykiske situation. Til gengæld kan lægen og fysioterapeuten være tilstrækkelig for dem, som har indflydelse på jobplanlægning og ikke føler sig fyringstruet.

Testene foretages på RegionsRygcenter, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland, og resultaterne af undersøgelsen forventes klar til sommer. Ønsket er at finde svar på, om arbejdsrelaterede forhold fremover bør medtænkes i behandlingen af sygemeldte med lænderygsmerter.

Læs forskningsartiklen her 


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk