I Danmark benytter mange gravide kvinder sig af muligheden for frit at vælge, hvor de gerne vil føde. Især de ressourcestærke fravælger faktisk det hospital, der er tættest på til fordel for en specialiseret fødeafdeling. Det viser Nasrin Tayyari Dehbarez i sit ph.d. studie, der undersøger kvinders beslutningstagning i forhold til valg af fødested i perioden 2005-2014.

Villige til at køre for specialisering
Etableringen af store specialiserede sygehuse og nedlæggelsen af de små betyder, at afstanden til hospitalet bliver større for mange. Afstanden afholder dog ikke gravide kvinder fra at foretrække de specialiserede sygehus som fødested.

- 12 % af 134.049 kvinder med ukompliceret graviditet fravalgte det nærmest ikke højt-specialiserede liggende sygehus til fordel for et højt specialiseret sygehus, selvom det lå længere væk, fortæller Nasrin Tayyari Dehbarez, DEFACTUM, og fortsætter:

- Kvinders efterspørgsel efter sygehusydelser styres primært af tidligere fødselserfaringer og deres indstilling til risiko. Og det vejer tungt for mange af kvinderne, at deres fødested har en neonatalafdeling, som kan behandle børn med specielle behov, selvom de har ukompliceret graviditet.

Højt uddannede skal køre kortere
Det er særligt kvinder med et højt uddannelsesniveau, der ønsker høj specialisering.

- De mest ressourcestærke er mere villige til at køre nogle ekstra kilometer, blot de får lov til at føde på de mest specialiserede fødeafdelinger. Den tilgang har kvinder med få ressourcer ikke, fortæller Nasrin Tayyari Dehbarez.

Hun understreger dog, at løsningen ikke blot er bedre information til højtuddannede, men til alle kvinder uden komplikationer i graviditeten. Mange gravide er gode til at finde information, men de skal have bedre viden om deres risikoprofil i forhold til valg af sygehus.

Det frie valg kan forværre uligheden

Fritvalgspolitikken har, ifølge Nasrin Tayyari Dehbarez, gennem konkurrence øget effektiviteten og kvaliteten på hospitalerne, men når gravide uden komplikationer vælger de specialiserede tilbud, kan det frie valg samtidig forværre uligheden:

- Den store efterspørgsel efter at føde på højt specialiserede hospitaler kan gå udover dem, der har det største behov for de specialiserede tilbud. Og det truer ligheden og effektiviteten i sundhedssystemet.

I Nasrin Tayyari Dehbarez's ph.d. er der lagt vægt på at undersøge gravide kvinders præferencer for hospitaler i en tid, hvor det frie valg i hospitalssektoren samtidig omstruktureres. For at kvalificere beslutningstagning er der dog, ifølge hende, behov for at frembringe yderligere information om kvinders risikoprofil og ønsker om hospitalsattributter.

Find ph.d.en: Hospital choice in times of restructuring the hospital sector