Lænderygsmerter tegner sig alene for cirka 20 procent af alle sygedage og besøg hos alment praktiserende læger. Udover store økonomiske udgifter for samfundet, har lænderygsmerter også store konsekvenser for den enkelte person. Smerter og funktionsnedsættelse har gennemgribende indvirkning på personens arbejds- og sociale liv og kan være en betydelig psykisk belastning for den enkelte og dennes pårørende.

I forskningsprojektet BackTrace forsøger programlederne Nanna Rolving, Tue Secher Jensen og Camilla Rossen netop at fastholde folk i arbejdet, de sociale relationer og hverdagsaktiviteterne. Tanken er at styrke samarbejdet omkring patienten. Når patienten er udskrevet fra Regional Rygklinik i Silkeborg kan medarbejdere fra Silkeborg, Struer, Favrskov og Skanderborg Kommune derfor bl.a. ringe til en fysioterapeut på hospitalet og følge op på genoptræningsplanen.

Udover DEFACTUM, kommunerne og Regional Rygklinik deltager Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg – et samarbejdet under Den Regionale Rygforskningsenhed i Region Midtjylland.

Mere om RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk