Den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)  i psykiatrien er i gang, og de første spørgeskemaer er allerede udleveret.

Den 2. september blev de første spørgeskemaer udleveret til psykiatriske patienter og deres pårørende. Og i løbet af de næste 3 måneder vil endnu flere modtage en invitation til at deltage i LUP Psykiatri – enten ved fysisk udlevering på det afsnit de har været tilknyttet eller i deres postkasse.

Plads til forbedring?

LUP Psykiatri giver årligt mere end 21.000 patienter og pårørende mulighed for at give deres feedback til det det afsnit, de eller deres pårørende har været på. Og netop den feedback er vigtig for at kunne forbedre kvaliteten i vores sundhedsvæsen.

- Jo flere, der svarer på spørgeskemaet, des bedre pejling kan regionerne få om, hvilke indsatsområder, der bør arbejdes videre med for at kunne give både patienter og pårørende de bedst mulige oplevelser, fortæller projektleder for LUP Psykiatri Simone Witzel, DEFACTUM og uddyber:

- Ved at identificere og sammenligne forskelle i patienters og pårørendes oplevelser kan man arbejde med kvalitetsforbedringer blandt andet ud fra målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper.
Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger/ambulatorier/afsnit. LUP er således et redskab til at arbejde med kvalitetsforbedringer på flere niveauer.

Læs mere om LUP i psykiatrien.

LUP er en national måling af patienters og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen (offentlige somatiske og psykiatriske hospitaler) på tværs af regioner og hospitaler.

Undersøgelsens formål

LUP er en national måling af patienters og pårørendes til patienter i psykiatrien oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen (psykiatriske hospitaler) på tværs af regioner og hospitaler.

Formålet med LUP er:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper.

Resultaterne bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger/ambulatorier/afsnit. De pågældende organisatoriske enheder kan dermed bruge resultaterne fra delundersøgelserne til at få et overblik over patienternes og de pårørendes oplevelser over tid og udpege, hvilke indsatsområder, der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den patientoplevede kvalitet. LUP er således et redskab til at arbejde med kvalitetsforbedringer på nationalt niveau samt på regions-, hospitals- og afdeling/afsnitsniveau.

Delundersøgelser i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.
LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. Læs mere om LUP Psykiatri 

 LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik 

LUP Somatik gennemføres først i 2020.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker. Læs mere om LUP Akutmodtagelse 

LUP Akutmodtagelse gennemføres først i 2020.

LUP Fødende omfatter kvinder som har født på landets fødesteder. Læs mere LUP Fødende 

Kvinder der har født bliver sandsynligvis igen i år inviteret til at deltage i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende.

Læs mere om LUP på www.psykiatriundersogelser.dk og www.patientoplevelser.dk/lup