Ældre mennesker med forskellige kroniske helbredsproblemer kan henvises til ergoterapi, hvis de har problemer med at udføre betydningsfulde daglige aktiviteter i hjemmet. I et nyt ph.d.-studie undersøger cand.scient.san. Tove Lise Nielsen, om ergoterapi i hjemmet forbedrer ældre menneskers aktivitet.

119 ældre deltog i et randomiseret kontrolleret forsøg over elleve uger, hvor intensiv klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi i ældre menneskers hjem blev testet i forhold til kommunens almindelige praksis.

På kort sigt forbedrer fagpersoner, der udfører ergoterapi i hjemmet, de ældre menneskers aktivitet. De ældre opfatter generelt interventionen og den øgede uafhængighed positivt.

- Ergoterapi i hjemmet kan implementeres med effekt for dansk kommunal praksis, når der tages højde for eventuelle behov for en teoretisk opdatering blandt ergoterapeuterne og for adgang til tilstrækkelige personaleressourcer, fortæller Tove Lise Nielsen.