Kriminalitetstruede unge, der færdes i grupperinger omkring rocker- og bandemiljøerne, kan være i risiko for at blive rekrutteret til disse grupperinger. Og kommunerne kan savne redskaber til at sætte effektivt ind.

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen derfor i 2016 en afprøvning af metoden ’En vej ind’, der har som overordnet formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge (16-30 år) i at opnå medborgerskab og komme i uddannelse eller beskæftigelse. DEFACTUM har støttet metodeafprøvningen i Halsnæs, Odense og Aalborg Kommune.

Metoden, der oprindelig er udviklet i Ishøj kommune, består af et fire måneder langt håndholdt og intensivt gruppeforløb. Kerneelementerne er bl.a. mentorforløb ART (Aggression Replacement Training) og MI (Motivational Interviewing/Den Motiverende Samtale).

DEFACTUM har udarbejdet en detaljeret metodebeskrivelse til praktikere samt et kort metodehæfte til beslutningstagere. Se også en kort video, der giver en hurtig indføring i metoden og dens elementer.

DEFACTUM har udarbejdet en detaljeret metodebeskrivelse til praktikere samt et kort metodehæfte til beslutningstagere som findes her

Morten Greve
Tlf.: 2148 1539
Mail: morgre@rm.dk