Kronisk hjertesvigt er et udbredt problem – men uspecifikke symptomer som åndenød og træthed gør det ofte svært at stille diagnosen i almen praksis. Derfor sendes mange patienter, som ikke har kronisk hjertesvigt, videre til ultralydsscanning, som er en del af et pakkeforløb for patienter med symptomer på hjertesvigt.

Men en del af disse henvisninger til specialiserede kardiologiske afdelinger kan undgås, fortæller seniorprojektleder Claus Løvschall, DEFACTUM.

En kendt og relativ enkel blodprøvetest kan nemlig give svar på, om det er kronisk hjertesvigt eller en anden sygdom, der er skyld i symptomerne. "Rule-out" blodprøvetesten, NT-proBNP, kan foretages via egen praktiserende læge, og man kan derfor hurtigt bringe anden relevant udredning og behandling i spil, hvis der ikke er tale om hjertesvigt. 

DEFACTUMs systematisk gennemgang af internationalt peer-reviewede studier viser, at NT-proBNP-testen generelt er god til at frasortere de hjerte-raske patienter. De patienter, der testes og henvises til videre udredning, har oftere kronisk hjertesvigt. Kun enkelte af de patienter, der testes raske, viser sig alligevel at lide af hjertesvigt.

Man kan derfor overveje, at indføre en NT-proBNP-screening hos patientens egen læge i stedet for at henvise alle patienter med symptomer på kronisk hjertesvigt til videre udredning, påpeger Claus Løvschall.

Undersøgelsen er gennemført af DEFACTUM, Region Midtjylland  i samarbejde med Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers.

Læs her om diagnostik af hjertepatienter i almen praksis

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk