På vegne af 12 kommuner i Region Midtjylland har Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern søgt og fået godt 2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til udviklingsprojektet "Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi".

- Projektet skal være med til at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats til borgere med kronisk hjertesygdom, siger Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest.

Kommunerne har fra årsskiftet 2016-2017 selv ansvaret for rehabiliteringen af disse ofte sårbare patienter.

- Det kræver, at vi iværksætter et nyt rehabiliteringstilbud. Formålet med projektet er derfor at kvalificere kommunernes metoder – og især de pædagogiske metoder - til rehabilitering af patienter med alvorlige hjerteanfald. Tidligere patienter spiller en vigtig rolle i rehabiliteringen, og derfor skal projektet også undersøge, hvordan de enkelte kommuner har organiseret patientuddannelsen i hjerterehabiliteringen, siger Ulla Svendsen.

Erfaringer skal samles og bruges
- Når ansvaret overgår til kommunerne, er det vigtig, at vi inddrager erfaringer fra regionen. Vi skal sikre, at tilbuddet både er funderet i høj faglig viden og at vi lytter til og bruger patienterne erfaringer med hjerterehabilitering, siger Annette Roed (S), der er formand for det stående udvalg for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.

DEFACTUM, Region Midtjyllands enhed for forsknings-, kvalitets- og projektudvikling, er ansvarlig for projektet som foregår i et samarbejde med Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) ved Syddansk Universitet, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og Hjerteforeningen. Frem til sommeren 2019 samles viden og erfaringer fra de 12 medvirkende kommuner. På den baggrund skal projektet udvikle fælles metoder til rehabilitering af hjertepatienter.

Kommunerne i Region Midtjylland registrerer og monitorerer allerede den kommunale hjerterehabiliteringsindsat i HjerteKomMidt. Data herfra gør det muligt at bidrage med oplysninger til det storstilede projekt.

- Resultaterne fra Region Midtjylland bliver derfor rigtig interessante at følge set fra et nationalt perspektiv, siger professor Ann-Dorthe Zwisler, formand for den nationale hjerterehabiliteringsdatabase, og leder af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

Tidligere patienter bliver rollemodeller
12 kommuner er med i projektet. Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Favrskov og Horsens forventer at have godt 2230 hjertepatienter i rehabiliteringsforløb hvert år.

- Af tidligere undersøgelser kan vi se, at ikke alle hjertepatienter gennem tiden har fået gavn af hjerterehabiliteringstilbuddet. Formålet med projektet er derfor også at klarlægge, om alle egnede hjertepatienter i dag bliver henvist til kommunal hjerterehabilitering, fortæller professor Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM og Institut for Folkesundhed, der er ansvarlig for projektet.

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder man med den såkaldte Lærings- og Mestringsmetode, for at give patienterne en forståelse for vigtigheden af rehabilitering. Det betyder, at tidligere hjertepatienter inddrages som "erfarne patienter" - en slags rollemodeller for patienter, der skal genoptrænes og rehabiliteres.

- Vi har rigtig gode erfaringer med at borgere, der selv har været patienter, kan fortælle og påvirke patienter i en positiv retning på en anderledes måde end sundhedspersonalet kan, siger Ulla Svendsen.

- Borgere, der selv har oplevet alvorlige hjerteanfald og ved, hvad det kan gøre ved krop og sjæl, har ofte nemmere ved at få lydhørhed, når de taler om, hvor vigtigt det er at ændre på sin livsstil; dyrke motion, stoppe med at ryge og skære i den fede kost og indtaget af alkohol. Vi andre kommer nemt til at lyde hellige, når vi siger, at man skal droppe hverdagsrødvinen, og at man skal have pulsen op mindst to gange 20 minutter om ugen, siger Ulla Svendsen.

Fakta

  • Alle 19 kommuner i Region Midtjylland har fået tilbud om at være med i projektet "Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommune"
  • Region Midtjylland og 12 kommuner og er med i projektet
  • Kommunerne er: Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens , Ikast-Brande, Lemvig, Randers , Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer og Aarhus
  • Tilsammen forventer de 12 kommuner at have godt 2230 hjertepatienter i rehabiliteringsforløb hvert år

Projektet "Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi"

Birgitte Laier Bitsch
Tlf.: 2388 2280
Mail: birbit@rm.dk