Hvert femte barn oplever symptomer og tegn på psykisk sygdom inden det 18. leveår, og tidlig hjælp forbedrer de fremtidige vilkår for børn og unge med depressioner, angst og adfærdsproblemer. Psykiatrifonden og Trygfonden har derfor netop iværksat et udviklings- og forskningsprojekt, der udvikler og afprøver et nyt dansk tilbud om tidlig hjælp til børn og unge – kaldet Mind My Mind. DEFACTUM har udviklet den forskningsportal, der opsamler data og giver terapeuter overblik over den unges forløb i testen af om det nye træningsprogram Mind My Mind virker i forhold til eksisterende kommunale tilbud.

For raske til ungdomspsykiatri
Færre gener ved angst, depression og adfærdsvanskeligheder er målet, når terapeuterne i Mind My Mind-metoderne træner unge i at mestre problemerne før de udvikler sig til en diagnose.

- Mange forældre føler sig magtesløse i forhold til, hvor de kan få hjælp, da børnene og de unge ikke nødvendigvis har det så dårligt, at de kan blive henvist til ungdomspsykiatrisk afdeling, fortæller overlæge Pia Jeppesen, der er forskningsleder på projektet i Psykiatrifonden.

Over de kommende tre år testes tilbuddet Mind My Mind i Holstebro, Vordingborg og Næstved Kommune. Mind My Mind-træning er et individuelt forløb, hvor deltagerne i 13 uger træner i at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder.

Nye perspektiver for sårbare og forskning
Deltagerne bliver fordelt i to grupper, så halvdelen af børnene og de unge modtager Mind My Mind-tilbuddet, og den anden halvdel modtager kommunernes nuværende tilbud. Det skal nu vise sig om den nye træning kan stå distancen i forhold til de eksisterende kommunale tilbud:

- Vi har udviklet en platform på vores forskningsportal, hvor sårbare børn og deres forældre såvel som psykologer indsamler en mængde data, der beskriver barnets udvikling og kan være med til at styre deres forløb i den periode, de deltager i Mind My Mind-træningsforløbet, fortæller Lisbeth Hoffmann Thomsen, DEFACTUM i Region Midtjylland, og understreger, at DEFACTUMs forskningsportal også kan bruges til andre forskningsundersøgelser.

– Jeg er stolt af at mine medarbejdere har udviklet en forskningsportal, der i dette tilfælde kan være med til at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge. Samtidig kan portalen på sigt også fremme forskningen generelt, når forskere og konsulenter vil følge borgere eller patienters forløb over længere tid og ønsker at kombinere patientrapporterede oplysninger med oplysninger fra fagfolk.

DEFACTUMs forskningsportal har tidligere understøttet indsamlingen af data i pilotprojektet for Mind My Mind. Deltagerne bruger forskningsportalen, når de svarer på deres trivsel mv., og det giver terapeuterne udtræk og grafiske værktøjer, så de har bedre overblik og kan bedømme barnets udvikling.

Mere om datamanagement og analyse

Kristian Kyhl Jensen

Kristian Kyhl Jensen
Tlf. 7841 4388
Mail krkyje@rm.dk